»Zadnji čas je, da se tudi Kmetijska zbornica spomni izseljenih slovenskih kmečkih družin,« je zahtevala SJK na zadnjem občnem zboru 28. aprila. Sicer pa je SJK vložila tudi pet predlogov za izboljšanje položaja kmetijstva.

Na občnem zboru Kmetijske zbornice so 28. aprila sprejeli letni računski zaključek za leto 2021 v višini 18 milijonov evrov. Z ukrepi za zmanjševanje stroškov je bilo mogoče nameniti celo 85.000 evrov v rezervni sklad. Vse frakcije so se za to zahvalile finančni urad-nici Inge Della Pietra. Njeno finančno upravljanje je v zelo skrbnih rokah, menijo tudi svetniki SJK. Della Pietra je tudi namestnica direktorja Hansa Mikla.

SJK je vložila pet predlogov: 

VOLK: SJK zahteva izvedljivo zakonsko ureditev za odstrel volka. 

AGRARNI DIZEL: država mora takoj z zakonom znižati cene.

IZRAVNAVA PODRAŽITVE: denar za nazaj za domače kmetijstvo; naraščajoči stroški ogrožajo naše kmetije!

PRILAGODITEV proizvodnih cen za meso, mleko in jajca

ZAUSTAVITEV ciljev zelenega dogovora EU, ki želi uvesti množično zmanjšanje uporabe pesticidov in gnojil.

F. J. Smrtnik v intenzivnem pogovoru s svetnikom SPÖ kmetov Thalerjem

Član predstojništva Marjan Čik (SJK) je pozval k takojšnjim ukrepom za boljše cene pri proizvajalcih, »ukrajinska vojna je pod pritisk postavila celoten kmetijski sektor«. Čik je opozoril, da vlada pri kmetih z visokimi cenami dodatno pobira davke in je kot primer navedel kmeta z Radiš (glej spodaj). Edina rešitev je povrnitev stroškov, ki naj jo sklene vlada. Kmetje naj bi dobili denar za nazaj, se pravi od začetka krize.

Marinka Mader-Tschertou se je zavzela za spomin na izseljene kmečke družine.

Franc Jožef Smrtnik se je zavzel za spremembe zakona o gozdarstvu, da bi omogočili spet daljše skladiščenje lesa na prostem izven gozda. 

Kot alternativo ruskemu plinu Smrtnik predlaga sprostitev predpisov za gradnjo vetrnih turbin in boljšo promocijo fotovoltaičnih sistemov. Smrtnik: »Vetrnice niso lepe, ampak so še vedno boljše kot atomske elektrarne.«

Slovenske kmečke družine v taboriščih

Ob obletnici izselitve koroških Slovencev je Smrtnik od zbornice zahteval ustrezno spominsko ploščo ali kaj podobnega, saj so bile v letih 1942–44 izseljene večinoma slovenske koroške kmečke družine.

Svetnica SJK Marinka Mader-Tschertou je prav tako tematizirala izgnane slovenske kmečke družine in s solzami pripovedovala o usodi svoje družine in drugih slovenskih družin v Slovenjem Plajberku. Dejala, da se mora tudi zbornica spomniti teh kmečkih družin.

V zvezi z demonstracijami proti prašičereji  je Mader-Tschertou dejala, da naj bi demonstranti raje demonstrirali pred velikimi koncerni in zahtevali, da naj kmetje dobijo poštene cene za svoje izdelke in bi tako lahko laže zgradili sodobnejše  hleve. 

PRIMER, kako trenutno gre kmetom.

Kmet Milan Hribernik potrebuje za kmetijstvo 4000 litrov dizelskega goriva na leto. Hribernik: »Pred dvema letoma smo plačali 0,94 € za liter = 3760 €. Danes plačamo 6400 € za enako količino dizla. Država vzame 1320 € več davkov in nam potem podari 280 €. Dobra kupčija – a samo za državo. Vprašam se, kaj si pri tem vlada res misli?«