Po dveh letih neprostovoljnega oddiha sta Alpsko-jadranski center za čezmejno sodelovanje in mestna občina Celovec na Novem trgu znova lahko pozdravila prijatelje iz občine Brda, ki so se spet zglasili s češnjami, vinom in pršutom.

Povezovanje s koroškimi občinami Beljak, Celovec in Globasnica je za občino Brda postalo medtem že tradicionalno, kar simbolno še posebej izrazito ponazarja praznik češenj. Povezovanje sega daleč v preteklost, če spomnimo na to, da so že v monarhiji kmetice in kmetje iz Brd konec maja prinašali svoje zrele češnje ne le v Celovec, temveč celo na Dunaj, kar je na odprtju v zastopstvu župana Brd Franca Mužiča omenila direktorica občinske uprave Brda Anita Manfreda. Izvrstno sodelovanje med občinama je podčrtal celovški župan Christian Scheider, podžupan koroške prestolnice Lojze Dolinar, ki ima na skrbi povezovanje regije v alpsko-jadranskem prostoru in si prizadeva za izgrajevanje le-tega, pa je kot vsi podčrtal dolgoletno prijateljstvo obeh občin, ki ga tradicija s pordelimi briškimi češnjami, okusnim pršutom in vinom posebej nadgrajuje.

Anita Manfreda (Brda), Lojze Dolinar (Celovec), Bernard Sadovnik (AACC)

Znova je staro tradicijo praznika češenj v Celovcu pred desetletjem pobudil Alpsko-jadranski center za čezmejno sodelovanjev Celovcu (AACC), ki je stike in sodelovanje med občinami s prizadevanji generalnega tajnika Filipa Warascha in župana Globasnice Bernarda Sadovnika še okrepil.

Ker pa obisk stojnice Bricev v Celovcu tokrat še ni bil tako množičen kot prejšnja leta, so se predstavniki AACC s predstavniki občin Celovec, Globasnica in Vrba brž zedinili za odkup češenj ter tako omogočili še posebej imenitno akcijo – sočne rdeče sadeže bodo občine podarile svojim otroškim vrtcem in tako se bo praznik češenj tudi najmlajšim sladko vtisnil v spomin.

S češnjami se bo posladkala zdaj še mladina v otroških vrtcih