21.–26. avgusta je v Radgoni potekal 59. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem je sodelovalo čez 100 razstav­ljalcev iz 29 držav.

Osrednja tematika sejma so bile podnebne spremembe in njihove posledice v kmetijstvu, pri pridelavi živil in sploh njihov vpliv na razvoj okolja in narave. Slovenski predsednik Borut Pahor je poudaril, da bo morala država kmetijstvu pomagati pri spopadanju s klimatskimi spremembami. Kmetje, potrošniki in proizvajalci se bodo morali povezati, če naj bodo kos tem izzivom. Kajti te spremembe in izzivi bodo po mnenju strokovnjakov in, kot kažejo podatki in napovedi, prav za državo na sončni strani Alp precej neugodne, kajti Slovenija se ogreva dvakrat hitreje od povprečja.

Sonaravnemu kmetovanju in skrbi za okolje so se na sejmu posvečale številne pobude, na primer Krajinski park Goričko, Lesarska šola v Mariboru ali pa slovenske kmetijske in biotehnične šole. 

Zastopniki zamejskih kmečkih izobraževalnih ustanov ter minister Pogoršek in drž. sekr. Valentinčič v družbi vinske kraljice Ane.

Radgonski sejem pa je tudi pravšnji kraj srečanja slovenskih kmečkih izobraževalnih organizacij AGRA-Slomak v sosednjih državah in priložnost za srečanje in krepitev stikov s slovenskim ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Srečanja Agra-Slomak sta se udeležila tudi slovenski kmetijski minister Jože Pogoršek in državni sekretar Dejan Valentinčič z Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu. Oba sta obljubila podporo pobudam zamejskih kmečkih izobraževalnih ustanov v Porabju, Gorskem Kotarju, v Furlaniji-Julijski krajini in na avstrijskem Koroškem. V imenu KIS, ki je na ogled sejma povabila predvsem mlade kmete, pa je zbornični svetnik SJK Marjan Čik poudaril važnost in potrebo podpore majhnim regijam in kmetijam, kajti prav covid je opozorilo na pomen oskrbe z živili, pridelanimi doma ali v kraju.