V okviru letošnjega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni je v ponedeljek, 22. avgusta 2022, Zveza kmetic Slovenije (ZKS) priredila odmeven posvet o podpornih socialnih mrežah in blaginji kmečkih žensk.

Predsednica Zveze Irena Ule je poleg uvodne predavateljice Majde Černič-Istenič in slovenske kmetijske ministrice Irene Šinko med referentkami pozdravila tudi zbornično svetnico SJK Marinko Mader-Tschertou.

Ministrica Šinko je v svojem posegu poudarila velik pomen žensk za kmetijstvo, čeprav njihovo delo še zmeraj ni enakopravno ovrednoteno in so v vseh poklicih slabše plačane kot moški. Na podeželju oz. v kmetijstvu pa je njihova socialna situacija še slabša. Pri preseganju tega nepravičnega stanja pa države in EU še zmeraj zamujajo.

Sociologinja Majda Černič-Istenič je poudarila pomen enakopravnosti spolov, varnosti in zdravja pri delu ter predvsem skrb za otroke in njihovo varnost. Sem sodijo ekonomska neodvisnost partnerjev, enakopravnost v družini, pravica do dopusta, najsi porodniškega ali družinskega, in pa medsoseska pomoč. Kmečki poklic je nestandarden, saj zanj ne velja običajni 40-urni delavnik. Dejstvo je, da se podeželje demografsko prazni, kmečke skupnosti se manjšajo, spreminja se tudi vrednostni sistem. Potrebne bodo nove oblike kmečke vzajemnosti in moralna ekonomija. Marinka Mader-Tschertou je potrdila, da se družbena položaja kmetic v Sloveniji in Avstriji ne razlikujeta dosti. Povsod kmetice podpirajo več kot tri vogale kmetije. Predvsem pri vaški oz. soseski pomoči bo potrebna sistemska rešitev, na primer profesionalizacija kmečkih pomočnikov in pomočnic iz vrst civilnikov s kmečkim ozadjem.