Podeželje in gorske kmetije sta osrednja tema dela SJK v zbornici, zato ima vodenje tega odbora posebno težo. Cilj je izboljšati položaj kmetij v gorah in v obrobnih krajih.  

SJK je po zadnjih volitvah bistveno okrepljena v Kmetijski zbornici. Poleg mesta v predstojništvu, kjer jo zastopa Marjan Čik, je dobila SJK tudi predsednika odbora za agrarno gospodarstvo, gorske kmetije ter podeželje. Odbor sodi med najpomembnejše. Vodi ga kot predsednik Franc Jožef Smrtnik (SJK), v odboru je še šest svetnikov Bauernbunda, dva svetnika svobodnjakov ter svetnik socialdemokratov (skupaj 10 članov).

Odbor za gorske kmete, kakor ga imenujejo svetniki, se je konstituiral 21. januarja, v petek, 11. februarja, je prva seja. Predsednik Franc Jožef Smrtnik gre z velikim zagonom na delo, saj je v Kortah sam gorski kmet in pozna probleme gorskega kmetijstva. Smrtnik: »Kmetovanje v gorskih regijah je vedno težje, ker kmetom enostavno manjka substance za preživetje.« 

Primer Železne Kaple kaže, da naravne katastrofe kot viharji ali požari vzamejo kmetom še zadnjo gospodarsko podlago. Zato potem pride do številnih prodaj malih gorskih kmetij, ki jih pokupijo veleposestniki in finančni špekulanti. 

Izhod vidi Smrtnik v garantiranem osnovnem mesečnem dohodku, ki bi kmetu nudil varnost in mu omogočil, da brez finančnega pritiska razvija kmetijo. Zato bo Smrtnik tematiziral osnovni dohodek in skušal na Koroškem najti skupno stališče. Smrtnik: »Zdrave gorske kmetije so tudi v interesu turizma; le če so kmetije obdelane, je tudi pokrajina lepa in privlačna.«

Na prvi seji bo odbor razpravljal o izsledkih nove agrarne  politike do leta 2023 ter o načrtovanem davku na davčno enoto. 

Čik: odbor zrcali delo SJK

Član predstojništva Marjan Čik podpira Smrtnikove zahteve: »Po moji oceni je vseeno, kako se imenujejo podpore, lahko se jih imenuje tudi osnovni dohodek, ali pa je treba najti druge oblike financiranja. Pomembno je, da denar pride do teh kmetov.« Po oceni Čika ta odbor za gorske kmete in podeželje najbolje zrcali delovanje SJK v  zbornici in frakcija lahko aktivno dela politiko za Južno Koroško. 

SJK prvič v predstojništvu

Prvič v zgodovini je SJK zastopana tudi v predstojništvu zbornice, kjer ima Bauern-bund (4) sicer večino, FP, SJK in SP pa po enega člana. Kljub temu je po oceni Čika delo popolnoma drugačno kot v prešnjih desetletjih, ko so bili ostali med seboj in so debatirali brez SJK. Čik: »Zdaj morajo že dobro argumentirati, kar tako ne morejo več sklepati mimo nas.«

Čikov namestnik v predstojništvu je Stefan Domej, ki je bil že osmo periodo izvoljen v zbornico in dobro pozna mehanizme. Domej: »S tem, da smo res tudi v ožjem predstojništvu, je seveda naša teža precej večja in ne morejo kar tako mimo SJK. So bili časi, ko nam niso hoteli niti povedati, o čem so govorili.«