Koroški kmetje so si enotni. Problematične volkove je treba odstraniti, ker delajo preveč škode na planinah. Predvsem na Zilji je trenutno panika velika.

Kmetijska zbornica je pretekli ponedeljek soglasno sprejela resolucijo, v kateri zahtevajo svetniki dovoljenje za odstrel volkov. SJK je dala na glasovanje svoj predlog, ki so ga vse ostale frakcije sprejele, ob koncu pa so sprejele soglasno skupno resolucijo. Marjan Čik (SJK) je dejal, da so naši predniki vedeli, da volk ne more živeti v naših krajih, to tudi danes ni nič drugače. 

Podobno je argumentiral F.  J. Smrtnik (SJK). Ker bodo Zeleni in druge zelene organizacije podvzele vse, da bo lahko ostal volk v naših krajih, predlaga Smrtnik, da se uredi cona brez volkov. Marija Mader-Tschertou (SJK) pa je kot gorska kmetica zahtevala več uvidevnosti v Bruslju za odstrel volkov. Župan Straje vasi Michael Schnabl, p. d. Štuc, je poročal, da je na planinah na Zilji prava panika, kmetje so ovce že prignali nazaj v dolino.  Konjerejci in govedorejci ugotavljajo, da so črede v strahu. Ker so ovce v dolini, se bo volk verjetno lotil tudi njih.

Ovce so spet s planine doma v hlevih, ker se po planinah potika volk. 

V okviru splošne razprave je na občnem zboru Štefan Domej ocenil delo odhajajočega predsednika Johanna Mösslerja. Domej pravi, da Mössler ni našel pravega pristopa do Južne Koroške in dvojezičnosti in da smo pod njim naredili korak nazaj. Od novega predsednika Sigija Huberja pričakuje SJK več odprtosti. 

Domej: »Tudi Kmetijska zbornica mora doprinesti svoj del k izboljšanju ozračja med narodoma v deželi.« Novi predsednik Huber pa je odgovoril, da je pripravljen in odprt. Merili pa ga bomo seveda po dejanjih.