Kmečki praznik 2022 v Slovenjem Plajberku

Na stotine kmetic in kmetov iz celotnega alpsko-jadranskega prostora je v nedeljo, 31. junija 2022, prišlo v Slovenji  Plajberk na letošnji Kmečki praznik. Priredila sta ga Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov SJK in Kmečka izobraževalna skupnost KIS.