Na letošnjem občnem zboru Koroške govedorejske zveze CaRINDthia v Beljaku je bil za posebne vzrejne uspehe pasme »montbeliarde« odlikovan tudi Bilčovščan Franz Spitzer, p. d. Čemernjak v Kovičah.

Poleg »najvišje prvenstvene prireje mleka« je bil po celotnem Rožu znani kontrolor mleka odlikovan tudi za »najvišjo trajno prirejo meka« in za »najvišjo čredno prirejo mleka«. Poleg tega je njegova krava Selly letos marca presegla vrhunsko življenjsko mlečnost 100.000 litrov mleka.

»Pomembno mi je članstvo pri rejski zvezi in združenju za kontroliranje mlečnosti krav. Samo tako se lahko stalno izboljšujemo in si s tem zavarujemo naše gospodarsko preživetje,« pravi ponosni odlikovanec.

Franz Spitzer, p. d. Čemernjak v Kovičah

Slavnostno predajo zmagovalnih plaket so opravili deželni svetnik Martin Gruber, predsednik Kmetijske zbornice Siegfried Huber ter predsednik zveze CaRINDthia inž. Sebastian Auernig. Koroška govedorejska zveza trenutno oskrbuje več kot 29.000 živali 17 pasem, vanjo je včlanjenih več kot 1700 kmetij.