O položaju kmetic v Avstriji in o specifični situaciji na dvojezičnem ozemlju Koroške je spregovorila Marinka Mader-Tschertou (2. z leve).