V okviru predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji je v petek, 20. avgusta 2021, bila na Brdu pri Kranju mednarodna konferenca kmetijskih ministric in ministrov. Tematika zasedanja je bila »Ženske in njihov položaj na podeželju«.

Uvodoma je navzoče pozdravil slovenski kmetijski minister Jože Podgoršek in poudaril pomen srečanja, ki nudi dobro priložnost za neposredno pridobivanje informacij o dejanskem socialnem in splošno družbenem položaju kmetic v kmetijstvu in družbi. 

V ta namen so povabili osebe iz kmetijstva, ki so spregovorile o svojih izkušnjah in verodostojno predstavile trenutni položaj kmetic v svojih sredinah.

Na povabilo prireditelja, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, je zbranemu plenumu o splošnem položaju kmetic v Avstriji odnosno o specifični situaciji na etnično mešanem dvojezičnem ozemlju Koroške spregovorila Marinka Mader-Tschertou, zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) ter predsednica KIS (Kmečko izobraževalna skupnost). Po kratkem zgodovinskem pregledu razvoja pravic in socialnega položaja žensk oz. kmetic je Mader-Tschertou na podlagi strokovnih anket in podatkov ter lastnih izkušenj predstavila trenutni položaj kmetic. 

Hkrati je nanizala primere dobrih praks za izboljšanje obratovanja kmetij ter inovativnosti kmetic pri razvijanju in širitvi novih konceptov in dodatnih dohodkovnih virov na kmetijah. 

Srž predavanja je, da je dobra izobrazba deklet in kmetic na podeželju neobhodno po-trebna, ker ne krepi le njihove samozavesti, temveč koristi njihovi uveljavitvi in prepoznavnosti v javnosti ter občemu upoštevanju dela kmetic v družbi. Danes vemo, tako Mader-Tschertou, da so kmetice profesionalke v svoji stroki in z njo. Da ta pozitivni razvoj družbene in tudi politične akceptance kmetic, ki zagotavlja tudi trajnostni razvoj na podeželju, še pospešimo, je treba vzpostaviti okvirne pogoje za participacijo, se pravi enakovredno soudeležbo kmetic pri političnih in siceršnjih odločitvah. 

Sem sodi npr. oskrba otrok na podeželju, boj proti revščini v starosti in osamelosti ter sonaraven in socialno pravičen in trajnostni razvoj kmetijstva.

O položaju kmetic v Sloveniji je zelo kritično spregovorila Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, Anja Mager, govornica podeželske mladine, pa je predstavila primer dobre prakse v okviru projekta neMOČ podeželja. 

Referatu Marinke Mader-Tschertou je sledila obširna razprava.