Obirčan Erih Ročnik je ponovno potrdil svoj ugled mojstrskega čebelarja. Na letošnjem deželnem ocenjevanju strdi oz. medu, ki ga je septembra meseca izvedla koroška čebelarska zveza, je njegova cvetlično-gozdna strd bila nagrajena s tremi zlatimi in enim srebrnim odličjem. 

Obirsko  V pogovoru z Novicami je čebelarski mojster dejal, da mu odličja seveda veliko pomenijo, saj so tudi potrdilo njegovega petinštiridesetletnega čebelarjenja. S čebelami, na Koroškem jim pravimo bečele, je Erih Ročnik povezan že od mladih let, njegova družina se s čebelarstvom ukvarja že v petem kolenu in njegov sin bo to plemenito in trajnostno družinsko dejavnost nadaljeval. Pri petnajstih letih je Erih Ročnik začel samostojno čebelariti, nenehno se je izobraževal naprej ter uspešno naredil čebelarskega mojstra. 

Na letnem ocenjevanju preverjajo cvetlično, gozdno in mešanico cvetlično-gozdne strdi. Letos pa je gozdna strd skoraj docela izpadla, tako da so ocenjevali le cvetlično in cvetlično-gozdno mešanico. Kaj je bil vzrok, ne ve nihče točno, lahko pa, da je presuha vigred bila kriva?  Temu primerna pičla je bila tudi bera strdi. 

Za Eriha Ročnika, ki je tudi član krajevnega čebelarskega društva, je čebelarjenje važen del odgovornega odnosa do narave in sonaravnega gospodarjenja. Sem sodi tudi skrb za avtohtono čebelo, to je kranjsko sivko. Sam goji njene matice (kraljice), plemenilno postajo pa ima v Kočni. Zadostno in kakovostno pašo pa njegovim čebelam nudijo travniki, gozdovi in senožeti v kapelških grapah.
Zdaj, ko je upokojen, pa bo čebelarjenju, ki ga je doslej opravljal obpoklicno, namenil še več časa, pozornosti in ljubezni.