To nedeljo so volitve v kmetijsko zbornico, med kandidati frakcije SJK je tudi nekaj mlajših kmetic in kmetov. Vprašali smo jih, kakšni so izzivi kmetijstva in kako razvijajo svoje kmetije v časih negotovosti in sprememb.

Dominik Krušic
kmetija pri Rupiju, Velinja vas

Kdo ste?

Ime mi je Dominik Krušic in živim v Velinji vasi v Bilčovsu. Star sem 25 let.
Moj oče se preživlja s kmetijstvom glavnopoklicno kmet, jaz na Dunaju na Boku študiram kmetijske vede. Doma pomagam, kolikor morem.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom? 
Če ne, s čim se še ukvarjate?

Na kmetiji se ukvarjamo z rejo goveda, imamo molznice, molzemo okoli dvanajst krav. Imamo nekaj prašičev, iz mesa izdelujemo salame, špeh, šunko in še kaj več. Imamo tudi kokoši in ovce. Imel sem sto gosi, te sem zdaj za martinovo zaklal in prodal. Pečemo domač kmečki kruh, poleg tega se ukvarjamo še s čebelarstvom.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?
Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Zjutraj si najprej vzamem malo časa, da si naredim načrt. Veliko del se iz dneva v dan ponavlja, kot na primer spravljanje gnoja ali krmljenje živali. Na primer zdaj jeseni pobiram sadje in pospravljam kmetijo, pripravljamo se na zimo.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.
Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Rad bi še naprej kmetoval, ker mi je všeč delo v naravi in delo z živalmi. Lahko si sam svoj šef in si sam narediš časovni načrt. Dober občutek je, če konzument spozna kakovost izdelka, ki je prišel iz tvojih rok. Če bo sosed nehal s kmetovanjem, bo naša kmetija na naši mali vasi zadnja. Moj cilj pa je, da se bo na Rupijevi kmetiji še naprej delalo, in to še več generacij.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?
Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici, ki prevzame kmetijo?

Vsakemu mlademu kmetu oz. kmetici, ki prevzame kmetijo, bi svetoval, da naj čimbolj posluša sebe in pogumno uresniči svoje ideje. Ko sem se odločil, da bom imel gosi in ovce, je bilo kar nekaj negativnih komentarjev, kljub temu sem zadevo speljal in šlo je dobro. Negativnosti ignoriram in vztrajam na svoji poti. Ideje, ki jih imam, tudi finaliziram.


Gregor Slugovc-Sternad
kmetija Gornitzer, Lancova

Kdo ste?

Ime mi je Gregor Slugovc-Sternad in sem 24 let mlad.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom? 
Če ne, s čim se še ukvarjate?

Doma se preživljamo izključno s kmetijo in gozdom. Kmetijo vodimo biološko.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?
Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Ukvarjamo se z živinorejo, poljedelstvom, gozdarstvom in turizmom na kmetiji (»Urlaub am Bau­ern­­­hof«).

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.
Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Že od zgodnje mladosti sem vedel, da hočem biti kmet. Odločil sem se zato, ker zelo rad delam v naravi in z živalmi. Poleg tega se mi zdi dobro, da sem sam svoj šef in lahko si dan razdelim, kakor hočem. Čeprav poklic kmeta ni vedno enostaven, sem srečen, da sem kmet.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?
Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici, ki prevzame kmetijo?

Zame je največji problem birokracija. Vsak najmanjši detajl naj bi bil zapisan in javljen. Ta čas bi lahko porabili za delo na polju ali na kmetiji. Moj nasvet za mlade kmete in kmetice je, da se naj odločijo za smer kmetovanja, ki jih bo osrečila; vse drugo bo se že »vštimalo«.