To nedeljo so volitve v kmetijsko zbornico, med kandidati frakcije SJK je tudi nekaj mlajših kmetic in kmetov. Vprašali smo jih, kakšni so izzivi kmetijstva in kako razvijajo svoje kmetije v časih negotovosti in sprememb.

Mirijam Gallob
kmetija Trupi/Mušet, Žužalče

Kdo ste?

Moje ime je Mirijam Gallob. Doma sem v Žužalčah v občini Bekštanj in sem stara 25 let. Dorasla sem na naši domači kmetiji. Moja starša sta polnopoklicno na domači kmetiji. Sedaj hodim še v službo, a v naslednjih letih bi rada delala polno na naši kmetiji. Zaradi tega sem oktobra začela z izobrazbo za mojstra v kmetijstvu.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom? 
Če ne, s čim se še ukvarjate?

Naša kmetija je osredotočena na gozdarstvo, druga panoga je reja krav dojilj, jeseni pa še prodamo krompir.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?
Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Moj delovni čas na kmetiji je vedno drugačen. Pozimi hodim s svojim zaročencem ob vikendih zjutraj in zvečer v hlev, ker med tednom to zaradi službe ne gre. Med tednom skrbijo za živali v hlevu starši.
Poleti odpade hlev, ker je živina na naši planini pri Trupju. Toda dela ne zmanjkuje. Največkrat gremo skupaj v gozd ali na polje.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.
Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Kmetovanje pomeni zame uživanje v naravi in delati v naravi. Na kmetiji je delo raznoliko, pridobiš pa si tudi nove izkušnje. Tudi delo z živino je vsak dan nova izkušnja. Najbolj pomembno je, da imaš dober odnos do živine in da jo razumeš. Zame je kmetovanje tudi to, da zvečer po težkem delu sediš v krogu družine in da se Bogu zahvališ za dober dan.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?
Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici,
ki prevzame kmetijo?

Izziv za mladega kmeta/kmetice je, da ohrani kmetijo. Živimo v času, ko vse lahko hitro kupimo. Ljudje rajši kupijo v trgovinah kot pri kmetih. »Majhne« kmetije s tem nimajo možnosti, da bi preživele. Pandemija je pomagala, da ljude kupujejo bolj regionalno. Mladi kmetje ne smemo pozabiti, da sooblikujemo naravo in jo ohranjamo. Moramo biti hvaležni, da so nam naši predniki podarili tak dragocen dar.


Danijel Olip
kmetija Kališnik, Sele

Kdo ste?

Ime mi je Danijel Olip, star sem 29 let in živim v Selah.

Ali se preživljate izključno s kmetijstvom? 
Če ne, s čim se še ukvarjate?

Ne, poleg tega sem še učitelj za verouk.

S čim se ukvarjate doma na kmetiji?
Opišite svoj delovni vsakdan na kmetiji.

Na naši kmetiji imamo devet krav dojilj, vsako leto je treba vsaj enkrat pokositi vse travnike. Z gozdarstvom se ukvarjamo čez celo leto, saj je prav gozdarstvo glavni gospodarski steber naše kmetije.

Pogoji za kmetovanje niso enostavni.
Zakaj kljub temu hočete kmetovati?

Ker rad delam na kmetiji in me veseli, če se obnovi, dogradi ali olepša kaka stavba, iz grmovja in puste zemlje nastane lep in rodoviten travnik ter če s skupnimi močmi dosežemo kak drug zastavljen cilj. Predvsem delo v gozdu in košnja na strmih površinah je zame odlična rekreacija in tudi zelo lep šport na svežem zraku. Pri tem vidim življenjski čas smiselno uporabljen.

Kaj so največji izzivi za mladega kmeta?
Kaj bi svetovali mlademu kmetu/kmetici,
ki prevzame kmetijo?

Izzivov je veliko, na primer visoki fiksni stroški in dejstvo, da je treba opraviti veliko del, ki te ne veselijo. Te izzive pa je treba prav tako sprejeti kot vse druge v življenju. Kot mlad človek težko svetujem drugim, sam sem vedno z zanimanjem poslušal mnenje drugih, s tem dobil nove ideje, na koncu pa sem se odločil tako, kot sem mislil, da je prav.