Stefan Visotschnig

Gospod župan Visotschnig, mislim, da se je leta 2020 prvič v zgodovini in nato še naslednje leto zgodilo, da je bil pliberški jormak zaradi pandemije odpovedan. Kakšne posledice je imela dvakratna odpoved jormaka za občino, za turistični promet v njej, za zasedenost turističnih namestitev? Ali je občina zaradi tega, ker dve leti ni bilo jormaka, utrpela kakšno škodo?

V resnici je bil jormak že enkrat odpovedan v srednjem veku, ko je razsajala kuga, je pa bil tedaj jormak še mnogo manjši. Škoda zaradi dvakratnega izpada je velika, pliberški jormak ni v gospodarskem smislu pomemben samo za našo občino, temveč tudi za celotno južno Koroško in širše. Nekateri razstavljalci pravijo, da je naš jormak kot 13. in 14. plača za delavca. Dvakratna odpoved je bila hud udarec za gospodarstvo regije, za gostilničarje v občini, seveda pa tudi za ponudnike namestitev, ki imajo v času trajanja jormaka v Pliberku zasedenih okoli tisoč postelj. Razstavljalci na jormaku namreč ponujajo različne akcije in popuste za recimo peči, avtomobile in drugo, in velikokrat se zgodi, da ljudje kasneje pridejo v trgovino vprašat po akcijski ceni s sejma. 

Zadnji jormak je bil leta 2019. Kakšen bo letošnji jormak, kar se obsega in razstavljalcev tiče, v primerjavi z letom 2019? Kateri šotori bodo letos največji oz. kdo so največji razstavljavci?

Jormak leta 2019 je bil po obisku in ponudbi kljub ne najboljšemu vremenu eden najuspešnejših doslej, saj smo našteli čez 130 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Letos smo se na občini zelo po­trudili, da pripravimo sejem, na katerem bo za vsakega nekaj, ni pa bilo enostavno, saj smo šele 1. avgusta izvedeli, kaj smemo sploh narediti in katere predpise moramo upoštevati. Nekaj gostilničarjev je reklo, da ne bo tvegalo, a največji šotori ostajajo, Stefitz, Paco, Svaveja uta, Breznik, Riegelnik, pa tudi številni manjši, tako da bo za pijačo in jedačo po naši tradiciji dobro poskrbljeno, pa tudi za glasbo in zabaviščni park, tako da bodo lahko vsi zadovoljni. Največji šotor bo imela mesarija Stefana Stefitza. 

Kaj je letos novega na jormaku?

Vedno se trudimo, da pride kaj novega, letos imamo med gostinci nekaj takih, ki jih v preteklosti ni bilo. Zelo si tudi prizadevamo, da bi se na stojnicah s svojimi kmečkimi produkti predstavljalo čimveč kmetov iz občine, zraven bodo tudi rokodelci iz regije, pa tudi iz Slovenije, tako da se zelo splača priti na sejem, poleg naštetega imamo tudi razstavo avtomobilov in kmetijskih strojev. Letos pa nimamo kegljanja na travniku, saj kljub stoletni tradicji letos nismo uspeli najti nikogar za izpeljavo, tudi po vaseh ni interesa, po gostilnah tudi ne kegljajo več. 25 let imamo na našem sejmu šotor Alpe-Jadran, letos bo v njem 23. razstava.


Mestni svetnik Marko Trampusch

Marko Trampusch

Marko Trampusch, po dveh letih se s frajungo v soboto začenja uvodno dejanje letošnjega pliberškega jormaka. Kako ste doživeli dvakratni izpad največje in najstarejše prireditve v občini, kaj ste najbolj pogrešali?

Predvsem sem pogrešal srečanja s prijatelji. Pliberški jormak je tudi zame največji in najpomembnejši dogodek v letu, pa tudi največji kulturni dogodek v spodnjem kraju, torej Podjuni. Res je, da je pliberški jormak neprekinjeno potekal od leta 1393 do leta 2020, ko je prvič odpadel zaradi kovida, vedeti pa je treba, da je bil jormak pred tristo leti precej drugačen od današnjega. Še pred 50 leti je bilo na travniku več ograd za živino kot šotorov, v osredju je bila prodaja in trženje.  

Kot mestni svetnik ste med drugim odgovorni za povezave občine Pliberk z alpsko-jadranskim prostorom. Kako je letos z razstavljalci iz Hrvaške, Italije, Slovenije in Madžarske, je zanimanje tako, kot je bilo leta 2019 ali je večje? Kaj bodo letos ponujali gostje iz tujine?

Zanimanje je veliko in veseli smo vsakega razstavljalca iz tujine. Nekaj se jih bo predstavljalo v šotoru Alpe-Jadran, drugi imajo stojnice na trgu. Ponujajo pa predvsem vino, pršut in suho robo, tako da je ponudba precej pestra. V njem bodo razstavljale vse naše pobratene občine, pridejo razstavljalci iz Goriških Brd, Lovrana na Hrvaškem in Codroipa v Italiji, tu je tudi stojnica Zadruge, ki smo jo letos povečali.  

Kaj bi želeli pripeljati na pliberški jormak, česar na njem še ni bilo?

Na pliberškem jormaku je bilo že vse, kar se da, od Alpskega kvinteta do Siddharte. Najbolj važno je, da so ljudje dobro razpoloženi, ko pridejo, potem jormak že sam teče. Priprav in dela pa je precej, tudi na ravni občinskih odbornikov. 

Tudi sami ste s svojimi vrhunskimi olji med razstavljalci. Je tudi Trampuschevo olje postalo dražje zaradi vojne v Ukrajini in posledične draginje? 

Ravno sem se na Zadrugi dogovoril, da se v nedeljo s svojimi olji predstavljam na njihovi stojnici, morda pa tudi v ponedeljek. Naše biološko pridelano olje se ni podražilo, zaznavam pa upad povpraševanja in zanimanja kupcev za biološko pridelana živila. Tudi v prihodnje ne mislimo znatno povišati cen naših olj.

Koliko bo stalo veliko točeno pivo na letošnjem jormaku?  

Računam s 4,50 evra, a je odločitev o cenah v rokah gostinskih ponudnikov oz. razstavljalcev.