Na rednem občnem zboru Delovne skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev se je v ponedeljek, 7. novembra, zbralo enajst udeleženk in udeležencev s predsednikom Štefanom Kramerjem na čelu. Njihov motiv ostaja, da je otrok v središču pozornosti in oskrbe ter da se zanj zagotovi kakovostno dvo- in večjezično izobraževanje.

V Delovni skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev na Koroškem (v nadaljevanju prispevka delovna skupnost) so glavni predstavniki predsednik Štefan Kramer, podpredsednik Karl Hren, tajnica Gerlinde Nadrag-Blajs in blagajnik Roman Verdel, pomembna pridobitev od lanskega leta pa je koordinatorka Nadja Kramer. 

Po poročilih o uspešnem delovanju v zadnjem obdobju so se pogovarjali tudi o izzivu v zvezi z nedavno objavljenim osnutkom novega zakona. Koroška deželna vlada je namreč objavila osnutek novega deželnega zakona o izobraževanju in varstvu otrok in postavili so rok za oddajo stališč, ki je 18. november 2022. »Ta novi osnutek je izziv predvsem za privatne vrtce, ker osnutek predvideva, da potrebujejo vse elementarne ustanove pogodbo z občino, da imajo pravico do deželnih podpor. To nam bo seveda izziv, zato tudi pripravljamo naša stališča, kaj narediti, če občina ni pripravljena urediti takšne pogodbe,« je povedala koordinatorka Nadja Kramer. Predvideva se, da bo to uspelo, a popolnega zagotovila ni. Kramer nadaljuje, da je v pojasnilih osnutka zakona dežela zapisala, da bodo tudi evalvirali, v kolikšni meri je realizacija zakona možna. Naloga delovne skupnosti je zdaj intenzivno spremljanje, a preverili bodo tudi, katere možnosti obstajajo, da se bo ta zakon uredil. 

Tudi dobrolski vrtec Mavrica je del Delovne skupnosti zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev

Zanimiv je tudi podatek, koliko vrtcev združuje delovna skupnost, po zadnjih podatkih, ki jih je zabeležila koordinatorka Nadja Kramer, delovna skupnost skrbi za 8 nosilcev, 16 skupin, približno 380 otrok in okoli 65 zaposlenih (ta števila so podatki zgolj za zasebne vrtce, na Koroškem so namreč še jasli in privatna zavetišča, ki so dvojezična). Delovna skupnost ima upravičeno ime, saj je, sodeč po poročilih, izredno dejavna na več pomembnih področjih in v več koroških krajih. Ponuja razširjeno izobraževalno ponudbo, hkrati pa so edina servisna točka za dvo- in večjezične elementarne ustanove na Koroškem. Ponudba se je lahko razširila, saj je marca 2021 uspelo, da so uredili še kako potrebno delovno mesto koordinatorke, s polnim delovnim časom. »Od tedaj naprej seveda v čisto drugem razmerju servisiramo dvojezične vrtce, vedno več jasli oz. javnih vrtcev nas tudi kontaktira, in to ne le vrtci, ki so vključeni v delovno skupnost.« Blagajnik delovne skupnosti Roman Verdel je temu pritrdil: »Plebiscitni dar je omogočal, da je Nadja Kramer nastavljena do leta 2024. To je bila seveda velika sreča in mislim, da ne bi mogli delovati brez tega. To delovno mesto bo treba zagotoviti tudi za naprej.« 

Predsednik delovne skupnosti Štefan Kramer je povedal, da imajo dobre odnose z deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem, prav tako so v preteklih letih vzpostavili dober odnos s prejšnjo ministrico Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklič, z novim ministrom Matejem Arčonom se še niso srečali. Štefan Kramer meni, da so ponudbe delovne skupnosti na zelo kakovostni ravni, da pa se še razvijajo in da to on vidi kot proces. Pri volitvah predstavnikov so bili vsi glasovi enotni, tako da glede funkcij sodelujočih v delovni skupnosti ni sprememb.