V ponedeljek, 27. februarja, je bilo odlikovanih 56 koroških šol za raznoliko in kakovostno ponudbo športnih možnosti. 

Deželni glavar Peter Kaiser in izobraževalna direktorica Isabella Penz sta v zrcalni dvorani koroške deželne vlade podelila šolske znake kakovosti za šport. 25 šol je prejelo zlati znak – med njimi so LŠ Vrba, LŠ Bilčovs in LŠ Pliberk ter SŠ Pliberk, SŠ Velikovec in SŠ Podklošter – 22 šol je dobilo srebrni, devet šol pa bronasti znak kakovosti. To odlikovanje velja štiri leta, podeljuje ga Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje, prejmejo pa ga šole, ki se posebej trudijo za kakovostno in pisano paleto možnosti za gibanje in šport. Deželni glavar Peter Kaiser je pohvalil delo športnih pedagogov, ki jih potrebujemo za atraktivno šolsko športno ponudbo, saj »izobraževalne ustanove niso samo kraj učenja, so tudi kraj življenja«, kjer ne gre brez gibanja oz. športa. Strokovni inšpektor Hannes Wolf pa je poudaril, da učenke in učenci pri šolskih gibalnih enotah usvajajo pomembne temeljne kompetence. Spoznavajo vrednote, kot so skupni cilji, složnost in veselje. To pa so vrednote, ki ljudi spremljajo skozi celo življenje.