Kot je povedal v pozdravnem nagovoru predsednik Slovenskega inštituta na Dunaju Herbert Seher, sodijo k številnim pobudam  inštituta  predstavitve dogajanja v treh s Slovenci poseljenih dvojezičnih južnokoroških pokrajinah Rož, Podjuna in Zilja. V tem okviru je na skupni prireditvi z Inštitutom za avstrijske vede (IÖK) 24. oktobra pomembni rojak iz Roža Wolfgang Petritsch spregovoril o svoji razgibani življenjski poti in bogati poklicni dejavnosti.

V pogovoru z urednikom tiskovne agencije APA Stefanom Vospernikom se je vrhunski diplomat Petritsch najprej zaustavil v svojem rojstnem Rožu. Rojen leta 1947 v slovenski družini, je mladost preživel v Glinjah pri Borovljah. Na zanimiv način je opisal v lastnem  otroštvu in mladosti  doživeto koroško ozračje z asimilacijskimi pojavi v nemštvo, ki niso zanemarljivi, a so istočasno razumljivi, ko jih analiziramo v kontekstu celotnega socialno političnega zgodovinskega razvoja in tudi sedanjega aktualnega trenutka.

Kljub osipu slovenskega prebivalstva je Petritsch prepričan, da je slovenska manjšina v zadnjih desetletjih dosegla pomembne uspehe. Ustanovitev Slovenske gimnazije, dvojezični napisi, medijska navzočnost v tisku in radiu ter televiziji ter drugo so pozitivna dejstva, vendar razvoj manjšine zavisi v demokratični družbi tudi od nje same, od njene ozaveščenosti in volje, da oblikuje svoje življenjske pogoje skupaj s sosedi v širši globalni skupnosti evropskih narodov.

Po študiju zgodovine, germanistike, političnih znanosti in prava na dunajski univerzi je bil Petritsch med letoma 1977 in 1983 tajnik v vladi legendarnega  zveznega kanclerja Bruna Kreiskega. Po njegovem odstopu je opravljal številne pomembne dolžnosti. Skoraj štiri desetletja je deloval v diplomaciji. Med drugim je bil vodja stalnega zastopstva Avstrije pri OECD v Parizu . V težavnem obdobju 1997 – 1999 je služboval kot avstrijski veleposlanik v Beogradu.

Stefan Vospernik (APA) in Wolfgang Petritsch

Petritsch velja za strokovnjaka za jugovzhodno Evropo. Bil je posebni poročevalec Evropske unije za Kosovo in visoki zastopnik Evropske unije v Bosni in Hercegovini. Sodeloval je pri mirovnih pogajanjih v Rambouilletu in Parizu med tedanjo Jugoslavijo in političnim vodstvom kosovskih Albancev, vendar Jugoslavija mirovne pogodbe ni podpisala, kar je služilo leta 1999 zvezi NATO za začetek letalskega napada na Srbijo oziroma Jugoslavijo. Prav tako je pomagal  uveljaviti pogodbo v Daytonu, s katero se je leta 1995 končala vojna v Bosni in Hercegovini.

Poleg tega je Petritsch predaval politične vede na univerzah v Harvardu in Berkeleyu  v Združenih državah Amerike. V nemščini in v drugih jezikih je izšlo več publikacij izpod njegovega peresa, med drugim leta 2010 biografija o zveznem kanclerju Kreiskem. Že leta 2008 je v knjigi Princip Kreisky v podnaslovu poudaril kanclerjevo politično filozofijo, da je v »središču človek«. Petritsch je tudi soavtor dvojezične nemško – albanske publikacije o Kosovu, ki je izšla leta 1999.

Na Koroškem rojeni diplomat se je proti koncu dotaknil tudi kritik, ki jih je deležen avstrijski dobitnik letošnje Nobelove nagrade za literaturo Peter Handke zaradi zagovarjanja politike pokojnega srbskega predsednika Miloševiça v vojni v Bosni in Hercegovini. Menil je, da je Handke predvsem pesnik, poet, politika, v katere mreže se je ujel, pa ni poezija. Petritschu se zdi, da je Handke zamenjal Srbijo z Jugoslavijo. Vendar Srbija ni Jugoslavija, v kateri je Handke občudoval multikulturno vzajemnost njenih narodov.

Prireditve se je udeležilo več avstrijskih diplomatov, med drugim tudi vele-poslanica Republike Slovenije v Avstriji Ksenija Škrilec.