Katera so vaša stališča in Narodnega sveta koroških Slovencev k pobudi za ustanovitev tako imenovanega Koordinacijskega sveta (KSKS)?

 Valentin Inzko: Pozdravljamo vsako pobudo, ki koristi slovenski narodni skupnosti in doprinese k izboljšanju in večji učinkovitosti zastopstva koroških Slovencev. Končni cilj bi moral biti, da, kolikor je to mogoče, manjšina govori z enim glasom in zastopa svoje legitimne interese na skupen in enoten način. Vsakič, ko bo manjšina imela usklajena in skupna stališča, bo nastopanje narodne skupnosti pred koroško in avstrijsko vlado ali pa Vlado Republike Sloveniji lažje in uspešnejše. Koordinacijsko telo narodne skupnosti lahko nastane in se razvija v dogovoru in sodelovanju med zastopniškimi organizacijami. 

Kako se boste odzvali na povabilo k formiranju omenjenega KSKS, da naj bi imenovali po 8 članov v gremij?

 Valentin Inzko: Predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev bo imelo svoj prvi redni sestanek v tem letu v petek in bo tudi to vprašanje na dnevnem redu.