Pliberk/ Železna Kapla Stefan Domej je v krogu enako mislečih našel perspektivne pogoje, ki so mu omogočili, da je pripeljal do uspešnega zaključka načrte, o katerih je malokdo verjel, da bodo izvedljivi. Poleg visoko zastavljene prečke na lestvici, ki jo je bilo treba doseči in preseči je bil dodaten izziv tudi še faktor čas, ki je za projekt predstavljal velik izziv. – Konkretno: Zadruga market Pliberk je imela opcijo, da si s plačilom treh milijonov evrov od lastnice deležev Posojilnice Bank »kupi samostojnost«. Opcija, ki so si jo izpogajali pred dvema letoma, bi zapadla s koncem leta 2018 in z njo vrnitev v samostojnost.

Stefan Domej je o perspektivnem konceptu, ki so ga skupno s strokovno močnim novim poslovodjem Bernhardom Reiterjem razvili in uspešno uresničevali zadnji dve leti, uspel prepričati skupino privatnih vlagateljev. Prepričali so se o solidnih izglednih široko sprejetega koncepta prepoznavnega regionalnega Zadruga marketa, kjer so poleg posodobitve trgovine in obratovanja stavili med drugim tudi na raz-širitev ponudbe na regionalne proizvode. Bernhard Reiter, ki je odličen strokovnjak, je projekte uspešno realiziral že drugod po svetu. Za Stefana Domeja pa je zadovoljstvo nad uspelo osamosvojitvijo še tem večje, ker se z Zadrugo market Pliberk v regiji zdaj utrjuje podjetje, katerega regionalna prepoznavnost je poleg ponudbe domačih proizvodov iz regije tudi v dosledni dvojezičnosti. 

Domej je uspeha prav tako vesel kot tudi brezhibnega in dobrega sodelovanja s poslovodjem Posojilnice Bank, kajti to skupno konstruktivno iskanje najboljše poti je privedlo naposled do rezultata, ki je za obe strani uspeh in dobesedna win-win situacija.          

Kakšen je vaš pogled na razvoj, ki ste ga ubrali in vas je ob koncu pripeljal do zaželenega uspeha?

Stefan Domej: Čeprav mi nismo imeli operativnega minusa, nam banka glede na stare dolgove ni bila več pripravljena podaljšati kreditne linije. Z grozečim stečajem se z delom odbornikom nisem strinjal, morali pa smo ustanoviti družbo, kjer pa je imela večino banka. Rezultati pogajanj so bili naposled, da se je banka odločila za aktivno sanacijo. Tako je zasluga današnje Posojilnice, da so aktivno vzeli v roke sanacijski proces. Hkrati se je s prihodom novega poslovodstva ugotovilo, da ima Zadrugo market Pliberk velik potencial na južnem Koroškem. Ob prevzemu Zadruge s strani banke leta 2017 smo zahtevali možnost odkupa Zadruge. V to so privolili in po več pogajanjih so privolili tudi v časovni rok do konec leta 2018.

Ste predsednik Zadruge v častni funkciji. Ste verjeli v koncept, ki ste ga razvijali?

Pritisk name je bil po naravi sami precejšen z več strani, čeprav sem sam v koncept in potencial Zadruge vedno verjel. Vizijo o samostojnosti sem imel vseskozi. Sicer je bila banka dober lastnik, kljub temu pa bi bilo vedno pod vprašajem, ali bi banka tudi dolgoročno hotela biti lastnik trgovinskega podjetja. Ker pa smo imeli tudi opcijo odkupa po sorazmerno dobri ceni in ker se je vrednost podjetja z investicijo v novo gradnjo Zadruge v Železni Kapli še večala, zame ni bilo vprašanje, da moramo projekt izpeljati. Operativno dobri rezultati in zelo dobro sodelovanje s poslovodjem Reiterjem me je v mojem prepričanju še utrdilo. Kljub vsemu pa do zadnjega trenutka vsi nismo vedeli, ali nam bo odkup uspel ali ne. Zdaj, ko smo to srečno in uspešno izvedli, je cilj seveda nadaljnji pozitivni razvoj podjetja, o čemer ne dvomim, da ga bomo izpeljali. Tudi ljudje tako v Pliberku kot v Železni Kapli se vedno bolj identificirajo s trgovino, s podjetjem, in tudi dolgoročni investitorji so prepričani o naši perspektivi.