Že dobrih 40 let podjetnik, šofer in strasten gledališčnik Walter Juwan skrbi za javni avtobusni promet v spodnjerožanskem delu okoli Borovelj in v Borovljah ter za turistična potovanja po Evropi. Zgodovina podjetja »Busreisen Juwan« se prepleta z njegovo še daljšo ljubiteljsko igralsko kariero na pliberškem odru. Čeprav so že pred desetletjem podjetje prevzeli njegovi štirje sinovi, je v njem še vedno pomemben člen.

Potreben je bil šofer

Pravzaprav je želel postati igralec. Prijavil se je na sprejemne izpite za Visoko šolo za glasbo in scensko umetnost v Gradcu, ki jih je tudi opravil, vendar študija tam ni mogel začeti, ker doma ni bilo denarja. Dve leti je služil v mirovnih misijah Združenih narodov, kjer je zaslužil dovolj denarja za željeni študij, a si je zaradi negotove možnosti zaposlitve v igralskem poklicu premislil. 

Ravno takrat mu je Josef Broman ponudil licenco za vožnjo kombija. S tem kombijem je začel s prevozom šolarjev iz Apač v Galicijo, potem ko so apaško šolo zaprli, ker občina Šmarjeta ni plačala prispevka za ohranitev šol. Vozil je otroke v vrtec v Škocjan, ker ga v Galiciji še ni bilo, in začel je tudi s prevozom raznih društev. Kasneje mu je avtobusno podjetje Postbus ponudilo dve liniji, do Sel in do Podna, da vozi v njegovem imenu. S tretjo linijo v Šmarjeto je dobil zraven še prvega sodelavca voznika. Leta 2005 pa je Postbus prodajal del svojih linij. Podjetje Juwan se je zanimalo le za boroveljske, ki niso bile posebej naprodaj. Moralo bi kupiti 30 odstotkov vseh koroških linij, kar pa je bilo predrago. Zato je Juwan skupaj s šestimi drugimi avtobusnimi podjetniki ustanovil skupno podjetje Kärn­ten Bus, s katerim pa so potem lahko prevzeli ves ponujeni paket linij. Deluje pod okriljem Kärntner linien, ki ima opravka z vso logistiko voznih redov, določa ceno vozovnic in financira vse linije.

Čez leta se je podjetje okrepilo in razvilo. Danes ima 24 avtobusov. Štirje se s turističnimi agencijami vozijo po Evropi, dva sta na Nizozemskem, tretji v Franciji in s četrtim je Juwan deset let pred pandemijo vozil avstrijske turiste po vsej Skandinaviji: Finska, Švedska, Norveška, vse do Nordkapa. Zdaj po Skandinaviji vozi druga voznica, saj Walter Juwan (kljub upokojitvi) dela v pisarni Združenja javnih linijskih prevoznikov in prevzema prevoze posameznih krajanov ali izlete koroških društev in penzionistov. Izletom je namenjenih osem avtobusov, ostali za linijski promet in manjši avtobusi za prevoz šolarjev iz vasi.

Pred tremi leti je želela občina Borovlje uvesti svoj mestni promet, za kar pa je bilo potrebno dovoljenje deželne vlade. Ta je po ogledu kraja dovolila le osemmetrski avtobus, ki pa ga nobeno bližnje podjetje ni ponujalo. Juwan pa je preko poznanstev izvedel, da imajo takšen avtobus le v Turčiji. Tako se danes po Borovljah pelje za las manjši in edini mestni avtobus iz Istanbula.

Potrebnih je še več šoferjev

Podjetje zaposluje 23 voznikov. Potrebovali bi jih še tri, ki bi vozili v Velikovec, vendar se z veliko težavo najde ljudi, ki so pripravljeni voziti. Juwan ima zato namen voznike iskati v Sloveniji, saj naj bi jih bilo tam več. Pred kratkim se jim je že pridružil voznik iz Kranja, ki je z delovnimi pogoji zelo zadovoljen. Dva voznika sta Juwanova sinova.

Linijski avtobus med počitkom pred garažo

Poskus povezave s Slovenijo je padel v vodo

Leta 2014 se je po dolgem načrtovanju končno vzpostavila AlpeAdria Line, avtobusna linija, ki je dvakrat na dan vozila iz Celovca v Ljubljano in nazaj. Juwan je bil pri tem eden od pobudnikov in ustanoviteljev. Ker je linija čezmejna, jo je deloma financirala EU, deloma pa mesto Celovec, k čem je pripomogel politik Rolf Holub, ki je bil za Zeleno stranko deželni poslanec do leta 2018, ko se je deželna vlada zamenjala. Zaradi koronskih okoliščin in omejene možnosti prehajanja čez mejo je linija že na začetku pandemije propadla, saj je nazadnje mesto Celovec prenehalo s financiranjem. Ne politiki Republike Slovenije ne mesto Celovec in ne deželna vlada ne kažejo pretiranega zanimanja za ponovno vzpostavitev te povezave. Razlogi prvih dveh političnih ustanov so za Juwana vprašljivi. Razlogi za komplikacije s strani Republike Slovenije pa mu predstavljajo velik vprašaj, saj je preko te povezave veliko obiskovalcev potovalo v Ljubljano. Poleg tega mnogo dijakov iz Slovenije obiskuje celovške srednje šole, zaradi česar jim je AlpeAdria Line še kako prav prišla, zato se bo Juwan še naprej zavzemal za njeno ponovno vzpostavitev.