Katera so vaša stališča in Zveze slovenskih organizacij k pobudi za ustanovitev Koordinacijskega sveta koroških Slovencev?

 Manuel Jug: S tem predlogom SKUP imamo prvič črno na belem, da iniciativi ne gre za to, da se uresničijo naše pravice, temveč za to, da predstavniki SKUP prevzamejo oblast. 

 Predlog so podpisale osebe, ki so že desetletja aktivne na področju narodnostne politike. Vse so bile v vodilnih funkcijah (2 bivša predsednika NSKS, 1 bivši predsednik ZSO, 1 bivša predsednica ZNP, 1 predsednik EL). SKUP je v zadnjih mesecih poskrbela za to, da se cepi enotnost med Koroškimi Slovenkami in Slovenci in se širi negotovost med pripadniki narodne skupnosti. Rezultat tega se je pa prikazal tudi na socialnih omrežjih, kjer je navijač iniciative SKUP objavljal osebno-napadljive grožnje in črne liste. Vsakdo si naj ustvari svojo sliko o tej iniciativi. 

Kako se boste odzvali na povabilo SKUP k sooblikovanju KSKS, da naj bi imenovali po 8 članov v gremij?

 Manuel Jug: Vsi pripadniki narodne skupnosti imajo že zdaj možnost, da so aktivni v razno raznih odborih in telesih krovnih organizacij in imajo s tem tudi vso pravico do soodločanja in sodelovanja. Bolje bi bilo, da se zdaj osredotočimo na vsebinsko delo in se ne poigravamo s takimi neuresničljivimi predlogi o organizacijskih reformah. Sodelovanje med organizacijami je izredno pozitivno in prepričan sem, da bomo v naslednjih mesecih in letih marsikaj lahko premaknili naprej, tudi zato, ker je v koalicijskem dogovoru nove vlade zapisano kar nekaj pozitivnih točk, kot so to npr. financiranje tiskanega medija ali povišanje podpor za narodne skupnosti. To so teme, ki smo jih v sosvetu dolga leta zahtevali. Prvi korak je torej narejen, zdaj pa mora priti do pogajanj, da se te zadeve tudi uresničijo. 

 Prepričan sem, da bomo le v konstruktivnem medsebojnem spoštovanju izboljšali položaj narodne skupnosti, trajno ohranili naš jezik in kulturo ter razvili narodno skupnost v moderno smer naprej.