Stefan Schellander, prejšnji ravnatelj Višje šole za gospodarske poklice Šentpeter, je z začetkom šolskega leta svoje naloge predal Mariji Olip, ki je že deset let na šoli opravljala pedagoške in administrativne naloge.

Kako ste izvedli predajo ravnateljskih nalog?

Stefan Schellander: Že v preteklem semestru je bilo jasno, da bo Marija Olip prevzela vodstvo šole. Kolegica šolo zelo dobro pozna, na novo službo se je vestno pripravila, tako da je bil ta prehod povsem harmoničen. Seveda se vsi soočamo z novimi situacijami glede pandemije, ampak tudi tu smo lani že veliko naredili, predvsem na področju digitalizacije. Veseli me, da imamo na šoli lepo število prijav in da je bila gospa Marija Olip pripravljena prevzeti vodstvo šole. To veseli tudi njene kolege, ki jo cenijo kot zelo zanesljivo sodelavko. Prepričan sem, da bo nova ravnateljica uspešna pri delu.

Kaj želite novi ravnateljici na poklicnih poteh? 

V šoli je najpomembnejše, da se dela v timu, zato ji želim, da bo imela med kolegi veliko podpore in da bodo skupaj reševali bodoče izzive. Ravnateljsko delo je lahko zelo obširno, zato ji želim, da ne pozabi nase in da včasih odloži delo.

Kakšni pa so vaši zasebni načrti za prihodnost?

S prvim septembrom se je začelo moje sobotno leto. Prvotni načrti bi me vodili v Rusijo in v Ameriko, kar v pandemiji ni izvedljivo, zato bom ta čas posvetil športu in rekreaciji. Imel bom čas za zdravje, seveda pa se bom posvetil tudi nalogam, ki so obležale doma, saj se je v preteklih letih nabralo kar veliko gradiva, ki ga moram še pregledati. Torej bom pozimi delal v svoji domači pisarni, če bo treba, pa bom podprl tudi delo svoje naslednice. Po tej poti ji želim veliko uspeha.