Katera so vaša stališča in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk k pobudi za ustanovitev omenjenega koordinacijskega sveta?

 Bernard Sadovnik: Presenečen sem, da se SKUP spušča zdaj v organizacijska vprašanja, čeprav je od ustanovitve naprej trdila, da se želijo izključno vsebinsko opredeljevati. Predlog SKUP, ki je bil posredovan javnosti, pa dokazuje, da iniciativna skupina želi formirati neko novo obliko zastopstva. Glede tega pa je bilo že v preteklosti izdelanih nešteteto predlogov in so vedno privedli samo do konfliktne situacije. Osebno pa ravno v trenutku izrednega dobrega sodelovanja vseh treh političnih organizacij, takšen postopek vidim v prvi vrsti kot vnašanje konflikta in prepira v narodno skupnost in še posebej v naša kulturna društva in samostojne liste. Pri takšnem postopanju pa ne želim sodelovati. Seveda pa bomo o dogajanju in tudi o posredovanih vsebinah razpravljali v prihodnjih tednih v našem Upravnem odboru. 

Kako se boste odzvali na povabilo k formiranju omenjenega KSKS, da naj bi imenovali po 8 članov v gremij?

 Bernard Sadovnik: Teža našega delovanja mora ravno v jubilejnem letu in leto dni pred zelo odločilnimi občinskimi volitvami biti usmerjena  v pogajanja predvsem na zvezni ravni. Paket zahtev, ki smo jih že nešteto­krat naslovili na zvezno politiki, se mora zrcaliti v konkretnih ukrepih in pozitivnih spremembah v prid naše narodne skupnosti. Predvsem bo potrebno, da zagotovimo financiranje naše medijske oskrbe, kulturnih domov in izobraževalnih ustanov. Na področju jasli, otroških vrtcev in šolstva pa bo potrebno najti sistemske zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale jezikovno rast in kompetenco. To je naša prioritarna skrb. V stalnem dogovarjanju, zelo dobrem sodelovanju vseh treh političnih krovnih organizacij in krepitvi medsebojnega zaupanja pa bomo sigurno našli tudi oblike, ki bodo odgovarjale potrebam časa in še posebno navdušile mlade za politično delovanje. Prepira in razkola pa si v narodni skupnosti velika večina ne želi! Tega je bilo zaradi vprašanje zastopstva v preteklosti preveč in je onemogočil vsebinske napredke!