Od leta 1997 deluje vrtec »Jaz in Ti – Du und Ich« v Borovljah. Od vsega začetka je v vrtcu zaposlena Beatrix Verdel, ki danes vodi vrtec.

Vi ste voditeljica Dvojezičnega vrtca »Jaz in Ti – Du und Ich«. Od kdaj ste njegova sodelavka?

Beatrix Verdel: V vrtcu »Jaz in Ti – Du und Ich« sem zaposlena vse od začetka jeseni 1997. Sprva sem bila pomočnica, voditeljica je bila Angela Kuchling. Potem sem zaključila šolo za otroške vzgojiteljice in pozneje prevzela vodstvo vrtca. 

Kaj se je od ustanovitve bistvenega spremenilo?

Najprej število otrok. Sprva smo imeli eno skupino s 17 otroki. Ker je število prijav iz leta v leto vztrajno naraščalo, je bilo treba razširiti oz. povečati prostore, hkrati pa smo ustanovili še dve dve dodatni skupini. Danes vrtec nudi oskrbo 70 otrokom. Z naraščanjem števila se je spremenilo tudi jezikovno ozadje otrok, kajti vse več nemško govorečih je prišlo v vrtec. Zadnja leta pa imamo kar nekaj otrok, katerih starši prihajajo iz Slovenije. Na ta izziv smo kot dvojezična ustanova že kmalu po ustanovitvi skupaj s celovško univerzo iskali odgovore in rešitve in pripravili jezikovno pedagoški koncept, čigar srž je enakovredna uporaba jezikov, slovenščine in nemščine. Sprva smo dnevno menjavali jezika, nato pa smo se odločili za tedensko menjavo, ki jo mi prakticiramo tako, da vzgojiteljice menjamo jezika sredi tedna. Asistentke pa z otroki govorijo slovensko. 

Kakšna je socialna struktura otrok?

Otroci prihajajo iz vseh družbenih slojev, kar je dobro in prav. Skrbi pa nam povzroča, to velja za vse vrtce in tudi šole, rastoča draginja, ki že vpliva na izvajanje določenih ponudb vrtca, predvsem raznih tečajev. 

In kako kaže za prihodnost?

Petkova prireditev je zelo manifestativno pokazala, da je Dvojezični vrtec »Jaz in Ti – Du und Ich« priznana predšolska vzgojna ustanova, ki ji starši radi zaupajo svoje otroke. Število prijav je stabilno. Večje težave pa bomo v prihodnosti imeli pri vzgojiteljskem in učiteljskem naraščaju. To bo še velik izziv za družbo, predvsem pa za politično in strokovno odgovorne.