Dobrodošli na spletnem portalu

eNovice so spletna verzija tiskanega slovenskega tednika Novice, ki izhaja v Celovcu tedensko ob petkih na 16, 20, 24 ali več straneh in doseže velik del Slovencev na Koroškem, Štajerskem ter na Dunaju kakor tudi prijatelje v Sloveniji in zamejstvu.
Na spletnih straneh nudimo dodatne informacije, servise ter tudi prispevke in kolumne, ki v tiskanih Novicah ne bodo vedno na voljo. Prav tako tudi v tiskanih Novicah objavljenih člankov bralec in bralka ne bosta vedno vseh našla v eNovicah. 
eNovice lahko naročite tudi kot brezplačen newsletter, ki vas bo informiral o novih objavah.

UREDNIŠTVO / REDAKTION:
Sebastjan Trampusch
glavni urednik – Chefredakteur
Janko Kulmesch
Leja Merkužič
DOPISNIki/ce – KORRESPONDENTen/innen:
Lev Detela, Ana Grilc, Jasmine Gutovnik, Joza Habernik, Silvo Kumer, Niko Ottowitz, Milan Piko, Emanuel Polanšek, Simon Rustia, Lovro Sodja, Bojan Wakounig, Franc Wakounig
ILUSTRACIJE – ILLUSTRATIONEN:
Mirko Malle
ZALOŽNIK – VERLEGER:
SLOMEDIA – Slovenski medijski center/
Slowenisches Medienzentrum GmbH, Klagenfurt/ Celovec
IZDAJATELJA – HERAUSGEBER:
ZSO Zveza slovenskih organizacij na Koroškem / Zentralverband slowenischer Organisationen in Kärnten – in/und 
NSKS Narodni svet koroških Slovencev / Rat der Kärntner Slowenen
ob sofinanciranju
Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter
Urada zveznega kanclerja republike Avstrije – BKA


want more details?

Fill in your details and we'll be in touch