Dvojezično socialno dobrodelno društvo REGIOservis je junija naročilo devetsedežni elektrobus Opel Zafira z namenom zmanjšanja CO2 emisij pri 80.000 prevoženih kilometrih na leto.

Danes je elektrobus prispel in bil takoj vprežen v delo. Odslej bodo v občinah Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele vsi socialni transporti, privatne taksi vožnje in linijske vožnje po telefonskem naročilu v Sele izpeljani v glavnem samo še na električni pogon. 

Društvo je plačalo elektrobus v vrednosti 72.000 € s pomočjo zbiralne akcije, ki je do sedaj prinesla 19.000 € in z velikodušno podporo treh občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele v skupni višini 10.000 €. Vsem občinskim odbornikom, ki so glasovali za podporo, in vsem trem županom Ingu Appéju, Helmutu Ogrisu in Heribertu Kulmeschu ter vsem drugim podpornikom se prisrčno zahvaljujejo. Za še manjkajoči znesek je društvo najelo privatni kredit, ker kot neprofitna organizacija nima nobenih finančnih rezerv. 

Dodatni darovi za e-bus na konto društva REGIOservice IBAN AT09 39100000 0086 4678 bodo pomagali znižati kreditno breme in s prehodom od fosilne energije na električno prispevali k reševanju segrevanja podnebja. Potniki se bodo z nami veselili ekološko neoporečnih in tihih transportov, prebivalstvo pa čistejšega zraka in društvo REGIOservis precej nižjih obratovalnih stroškov. Celo država si bo z našo samopomočjo nabrala precej denarja, ko bo lahko prodajala CO2 certifikate za z našim e-busom prištetimi 20.000 kg CO2 ekvivalenti na leto (tu gre za več tisoč evrov letno).