Zadruga že več kot 50 let na južnem Koroškem skrbi za lokalno ponudbo živil in tehnike. V teh desetletjih se je koroškoslovensko podjetje prilagajalo različnim potrebam strank in zahtevam trga. Zdaj je prišel čas, ko Zadruga želi prispevati k varovanju podnebja in se prilagoditi pridobivanju čiste energije.

V Zadrugi želijo zmanjšati emisijo CO2 za več kot tisoč ton, zato so se odločili za postavitev fotovoltaične naprave s kapaciteto 140 kWp za nakupovalni center v Pliberku. Z močjo sonca bo naprava proiz-vajala najmanj 140.000 kWh trajnostne električne energije. S tem projektom bo Zadruga podprla dvojezično občino Pliberk na poti do podnebno nevtralne mestne občine. 

Stranke in vsi ekološko ozaveščeni ljudje lahko trajnostni projekt podprejo z nakupom »Sončnih DOBROpisov« od 13. oktobra (ob 12.00) do konca novembra pod geslom »sonce brez meja«. Dohodki iz prodanih dobropisov bodo v celoti namenjeni gradnji načrtovane fotovoltaične naprave.

Seveda bosta podpora in zaupanje v podjetje z dolgo tradicijo poplačana:   

Paket »Sončni DOBROpis« stane 270 € in vsebuje dobropise v skupni vrednosti 300 €. 

Nakupovalne bone po 20 € dobite po pošti, vnovčite pa jih lahko v Zadruga marketih v Železni Kapli, Globasnici, Kotmari vasi, Dobrli vasi in Pliberku, in sicer po 100 € vsako leto od decembra 2021, 2022 in 2023 dalje. Razne kakovostne izdelke boste nakupovali po posebnih pogojih. Prvih 40 sodelujočih pa bo prejelo dodaten popust. S to akcijo ne bo pridobila le obmejna regija, temveč tudi njeni čudoviti ljudje.

Akcijo za predprodajno množično financiranje fotovoltaičnih naprav je podprlo mlado startup podjetje Collective Energy, ki se zavzema za trajnostno proizvajanje energije in Zadrugo usmerja pri naslednjem koraku v smer energetske avtonomije.

Natančnejše informacije o projektu najdete na spletu pod: https://crowdfunding.zadruga.at/