V četrtek, 20. oktobra, bo Zadruga odprla obnovljeno Spar trgovino v Globasnici. Del obnovljene trgovine sta tudi kmečka trgovina in kavarna.

»Zavestno smo se odločili za prenovo poslovalnice na stari lokaciji, četudi bi za trgovino z živili morda bila druga lokacija boljša,« je povedal poslovodja Zadruge Bernhard Reiter. Dodal je, da je za Zadrugo zelo pomembno, da so kot trgovina blizu ljudi, tako da lahko stranke svoje nakupe opravijo peš ali s kolesom.

Obnovljena trgovina je bistveno večja in nudi raznolik sortiment živil, tako da nakup v večjih trgovinah ni več potreben. Bernhard Reiter: »Regionalnost je Zadrugi pri srcu. Konsekventno ponujamo pridelke kmetov iz južne Koroške in iz regije Alpe-Jadran.« Poslovodja pa ob tem omenja tudi prizadevanje Zadruge za ohranitev lokalne infrastrukture v centru občin: »Proti trendu k velikim nakupovalnim centrom na robu naselij, za katere zabetonirajo travnike in zaradi katerih umirajo mestna jedra, Zadruga svoje trgovine gradi tam, kjer ljudje živijo in kjer je potrebna dobra infrastruktura – to je v občinskih centrih.

Zadruga ima trenutno pet poslovalnic: Pliberk, Železna Kapla, Kotmara vas, Dobrla vas in obnovljena trgovina v Globasnici. Na otovritev obnovljene trgovine v Globasnici se je najavil tudi deželni glavar Peter Kaiser.