Borovlje Boroveljsko dobrodelno društvo REGIOservis hoče potnike Regio taksija v bodoče prevažati z električnim taksijem.

Boroveljsko dobrodelno društvo REGIOservis je vložilo pri Klimatski in energetski modelni regiji Carnica Rož poseben LEADER projekt: nakup elektro­taksija za občine Borovlje, Šmarjeto v Rožu in Sele. Vzrok za to odločitev je ta, da se društveniki resno stavijo razpravi o vplivu na klimo, ki jo ima konvencionalni benzinski REGIOtaksi. Seveda se stavi to vprašanje v veliko večji meri tudi busom, celo tudi malim busom. 

Prištedimo 3.500 litrov benzina letno!

V prvem letu obratovanja 2018 je občanski REGIOtaksi prevozil nad 2.000 oseb na 27.370 kilometrov. Že v drugem letu 2019 pa je naraslo število potnikov na 3.204 in prevoženih kilometrov na 43.443. Če se uporablja v omenjeni regiji za mikro-javni-promet (mikro-JP) električni taksi, potem se prištedi 3.500 litrov benzina na leto. Benzin naj se nadomesti z eko-eletričnim tokom.

Eko električni tok naj služi družbi!

Hkrati je društvo zaprosilo pri občini Borovlje, da bi REGIOtaksi lahko uporabil tisti električni tok, ki se v obilju producira na strehah občinskih poslopij. Te fotovoltaične naprave so se izgradile vse iz javnih finančnih sredstev. Že leta 2017 je občinski svet sklenih izgradnjo lastne elek­tro-črpalke ob občinski hiši, ki naj služi polnjenju samo občinskega elektroavtomobila, ki je bil nakupljen za občinske sodelavce. 

Dvojezično društvo REGIOservis oskrbuje z REGIOtaksijem privatni mikrojavni promet v regiji treh občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele na popolnoma privatni bazi in na lastne stroške.