Minuli petek so v Pliberku slavili odprtje obnovljene poslovalnice Zadruge – z novo urejenimi oddelki za modo, igrače in pisarniške potrebščine, gradbenim oddelkom, novim skladiščem ter novo delavnico za vrtne stroje. Težišče bo v vseh poslovalnicah Zadruge še močneje na regionalnih živilih domačih kmetov in proizvajalcev.

Pliberk Težki časi za Zadrugo s poslovalnicami v Pliberku, Globasnici, Dobrli vasi, Železni Kapli in Kotmari vasi so mimo, pravi poslovodja Bernhard Reiter, ki je pred malo več kot enim letom prevzel poslovodstvo Zadruge. Le-ta od 1. oktobra 2017 naprej deluje kot družba z omejeno odgovornostjo, v 95-odstotni lasti Posojilnice Bank.

Poslovodja Zadruge Bernhard Reiter pred oddelom regionalnih živil domačih proizvajalcev, ki so v trgovinah predstavljeni tudi z novim enotnim logotipom.

Zadruga je spet dobičkonosna »Prvo leto je bilo velik izziv. Najprej so bili na vrsti najvažnejši ukrepi, ki so ogrožali pod-jetje. Torej finančne strukture. Danes smo zdravo podjetje z zdravo osnovo lastnega kapitala. V poslovnih številkah se že vidi, da smo na pravi poti in spet dobičkonosni.« Kot poudarja Reiter pa pri Zadrugi z delom še dolgo niso na koncu. Pregradnja pliberške poslovalnice naj bi bila le en korak v procesu prestrukturiranja. V fazi načrtovanja del in financiranja pa je že pregradnja poslovalnice v Železni Kapli.

Med častnimi gosti na odprtju v Pliberku je bila tudi deželna svetnica Južne Tirolske Martina Stocker.

Pregradnja v Pliberku Namesto nerentabilne delavnice za kmetijske stroje imajo v Pliberku zdaj delavnico za vrtne stroje, ki ima že danes večji promet kot nekdanja delavnica. Na površini nekdanje delavnice je zdaj novo centralno skladišče za gradbeni material. Novo so mdr. tudi uredili gradbeni oddelek. »Sortiment Zadruge v gradbenem oddelku prej ni bil prepoznaven. Zdaj lahko načrtno predstavljamo in oglašujemo določene znamke, kot sta Stihl ali Milwaukee. Prirastek oddelka nam daje prav,« ugotavlja Reiter.

Nov je tudi logotip Zadruge, deteljico je nasledila vetrnica. Povsod viden pa je tudi nov dvojezični moto: »Do vasteht ma mi / Tu me razumejo«

Obirske ribe na žaru

Odprtje v Pliberku Samoumevno, da so se na odprtju v Pliberku predstavili tudi nekateri proizvajalci regionalnih živil. Poslovodja Reiter pa je spregovoril tudi nekaj besed v slovenščini, saj se z Jožkom Hudlom že nekaj časa uči slovensko. »Učenje slovenščine me zelo veseli.«

Kot poudarja Reiter je moč Zadruge regionalna zasidranost. »Z regionalno pridelanimi živili domačih proizvajalcev se lahko diferenciramo od ostalih blagovnih verig. Na tem pod-ročju močno rastemo. V trgovinah zdaj vidimo ljudi, ki še nikoli niso pri nas nakupovali. Pri tem nam zelo pomagajo socialna omrežja, na katerih predstavljamo proizvajalce osebno in s tem dosežemo veliko ljudi.« En primer uspeha domačih živil naj bi bile ekološke pridelane ribe z Obirskega, ki so na voljo v Pliberku in Kotmari vasi. Cilj pa je, da bo sortiment domačih proizvodov na voljo v vseh poslovalnicah.