Poslovodja Zadruge Bernhard Reiter je pred kratkim postal še predsednik Gospodarskega združenja »Dežela pod Peco«, trenutno pa je velik projekt Zadruge pregradnja poslovalnice v Dobrli vasi. »Imeli smo manjše probleme, ki smo jih zdaj lahko rešili. Predvidoma bomo s pregradnjo začeli konec januarja. Ponovno odprtje Zadruge v Dobrli vasi bo predvidoma aprila ali maja,« pravi Reiter. Poslovodja pojasnjuje, da bo tam nastala trgovina, kakršne v taki obliki na Koroškem še ni. »To bo najsodobnejša trgovina za orodje na Koroškem, morda celo v Evropi.

Poslovodja Bernhard Reiter

Osredotočili se bomo na obrtniške stranke in firme. Prepričan sem, da nam bo nova trgovina dala zagon, da bomo bolj vidni tudi preko Drave in v smer Velikovca.« Šele oktobra 2022 je Zadruga otvorila povečano poslovalnico v Globasnici, po besedah Reiterja jo stranke sprejemajo »senzaciolnano dobro«: »Poslovalnica v Globasnici presega pričakovanja in načrtovane številke.« Načrtovali so bolj konservativno, Reiterja zelo veseli, da se stranke v taki meri poslužujejo ponudbe in v Globasnici opravljajo tudi svoje tedenske nakupe. »To me izredno veseli,« pravi poslovodja Zadruge Bernhard Reiter.