Povezovanje zamejskih gospodarskih organizacij

Včeraj, 13. decembra, je bil v Lipici v Sloveniji podpisan sporazum o ustanovitvi Zamejske gospodarske koordinacije (ZGK). Podpisala sta ga minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon s predstavniki zamejskih gospodarskih organizacij. Med podpisniki je bil tudi predsednik Slovenske gospodarske zveze na Koroškem Benjamin Wakounig. Namen in cilj ustanovitve ZGK je medsebojno povezovanje, mreženje in sodelovanje zamejskih slovenskih gospodarskih organizacij iz Avstrije (Slovenska gospodarska zveza v Celovcu), Hrvaške (Zveza slovenskih društev na Hrvaškem in SLO CRO Poslovni klub), Italije (Slovensko deželno gospodarsko združenje) ter Madžarske (Razvojna agencija Slovenska krajina). ZGK bo forum za izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks na področju gospodarskega sodelovanja. V to bo vključeno tudi spodbujanje vzajemnih investicij ter turizma.