Posojilnica Bank eGen je imela v letu 2022 prvič po fuziji leta 2016 tudi pozitiven obratni uspeh. Ta je sicer skromen in znaša 80.000 evrov, kot pravi poslovodja Martin Ressmann.

V letu 2022 so pri banki znižali stroške za 600.000 evrov, donose pa dvignili za 1,7 milijona evra in tako dosegli operativno pozitiven rezultat. V letu 2021 je banka še imela operativen minus v višini 2,3 milijona evra. Bilančno pozitivno je banka poslovala že od leta 2020. Za leto 2023 pričakujejo še boljši rezultat, pravi Ressmann. Z obratnim uspehom se je dvignila tudi vrednost Posojilnice Bank, zaenkrat novih signalov glede prodaje ni, pravi Ressmann.

Servisiranja Raiffeisnove deželne banke (RLB) ni

Pogovori s koroško RLB, ki naj bi prevzela servisiranje Posojilnice Bank, so se končali konec leta 2022 brez rezultata. Glavni problem naj bila dva različna sistema elektronske obdelave podatkov in premalo kapacitet s strani koroške RLB. To je začudilo tudi odgovorne pri Posojilnici Bank, pravi Ressmann, saj je RLB velika banka, ki servisira vse primarne Raiffeisnove banke na Koroškem. S servisiranjem RLB bi si Posojilnica Bank prihranila do dva milijona evrov pri osebju, pri elektronski obdelavi podatkov in pri reviziji. 

Poslovodja Martin Ressmann

Bilančna vsota še naprej upada

Slaba posojila (non-performing loans) so se od 160 milijonov evrov v letu 2017 znižala na 22,5 milijona evrov do maja 2023. Stroški za obdelovanje slabih posojil znašajo v letu 2022 1,5 milijona evra. Štajerska in koroška RLB trenutno analizirata Posojilnico Bank in sta tudi podpisali izjavi o zaupnosti za dostop do podatkovnega prostora. »Ne vemo točno, kaj so njihovi interesi. Vsekakor hočejo vedeti, koliko je Posojilnica Bank vredna,« pravi Ressmann. Banka ima 8.825 članov. Leta 2021 je banka imela 78 ekvivalentov polnega delovnega časa, leta 2022 pa 65. Z zaposlenimi, ki ne delajo za polni delovni čas, in osmimi sodelavci, ki pred upokojitvijo delajo na skrajšani delovni čas, ima banka skupaj 85 zaposlenih. Bilančna vsota banke še naprej upada. Konec leta 2017 je znašala še 500 milijonov evrov, konec leta 2020 429 milijonov evrov, konec leta 2021 415 milijonov evrov, leta 2022 pa 400 milijonov evrov. Banka ima 23.000 strank. Leta 2022 je produkcija kreditov znašala 50 milijonov evrov z 20 % posojil slovenskim in 80 % avstrijskim strankam. Kar 113 milijonov evrov banka ne odda v kredite in jih je naložila pri Raiffeisen Bank International.

Vse nepremičnine so prodali

Banka je v zadnjih letih prodala vseh približno 90 nepremičnin, ki niso potrebne za bančno poslovanje. Prodali so tudi poslopji podružnic v Pliberku in Železni Kapli. Z novimi lastniki je banka sklenila dolgoročne najemniške pogodbe. V lasti banke so še centrala v Celovcu in poslovalnice v Borovljah, Dobrli vasi, Šentjakobu, na Ločilu, v Ljubljani ter nekaj zemljišč. V centrali v Celovcu je banka našla najemnika za prostore v velikosti 920 kvadratnih metrov, to je podjetje Kelag.

V primerjavi z Raiffeisnom se razlikujemo predvsem v tem, da smo dvojezični, zaključuje Ressmann, ki je od oktobra 2019 poslovodja Posojilnice Bank in hkrati glavnopoklicni predsednik upravnega odbora banke.