Okoliški zbor za okoliš vzhod (Podjuna) bo 13. junija ob 16. uri v prostorih kulturnega doma v prvem nadstropju poslovalnice Dobrla vas. Okoliški zbor za okoliš zahod (Rož) pa bo 13. junija ob 19. uri pri Cingelcu na Trati.

Nadzorni odbor Posojilnice Bank eGen je zaradi administrativne poenostavitve v skladu s 15.b členom Pravil Posojilnice Bank sklenil, da se združijo okoliši Borovlje, Bilčovs, Celovec, Šentjakob in Ločilo v nov okoliš “WEST/ZAHOD (Rož)” ter da se združijo okoliši Pliberk, Dobrla vas in Železna Kapla v nov okoliš “OST/VZHOD (Podjuna)”.