Posojilnica bank eGen je povišala obratni uspeh od 80.000 evrov v letu 2022 na 4,8 milijona v letu 2023. S koncem leta se bo poslovodja Martin Ressmann upokojil. Želi si dvojezičnega naslednika.

Ressmann se je odločil za delno upokojitev v bloku in bo delal še do konca 2024, nato pa bo leto in pol koristil fazo prostega časa ter se šele zatem uradno upokojil. Leta 1983 je Ressmann začel delati pri Posojilnici v Beljaku, nato je tri leta poleti delal v menjalnici v Bačah ter v na okencu v Celovcu. Spoznal je mnoge oddelke bančništva, delal je v knjigovodstvu, bil notranji revizor in nato ocenjevalec nepremičnin. Pred združitvijo posameznih Posojilnic je Ressmann bil tudi poslovodja v Beljaku in Borovljah. Leta 2019 je postal poslovodja združene Posojilnica Bank eGen in hkrati glavnopoklicni predsednik upravnega odbora banke. Veselje do dela z ljudmi, to je najvažnejša lastnost, ki naj jo ima bančnik, pravi Ressmann. Sam je bil zmeraj vztrajen in je videl stranke kot enakovredne partnerje, ki jim kot bančnik pomagaš. Pravi, da je že kot otrok bil močno povezan s Posojilnico, saj je teta pri Tratnikovi domačiji v Ledincah vodila Posojilnico. »Bila je nedeljska posojilnica, ljudje so prišli ob vseh časih, tudi zvečer.« Ressmann je večkrat opazoval teto pri delu. Po maturi je Ressmann na tečaju pridobil gospodarske veščine in nato začel pri banki. V digitalizaciji v bančništvu Ressmann ne vidi samo pozitivnih učinkov, saj se je tako tudi izgubil stik z ljudmi. Točnih načrtov za tretje življenjsko obdobje še nima, pravi. Na nadzorni odbor je Ressmann naslovil željo, da naj bo njegov naslednik dvojezičen. »Mislim, da so to upoštevali,« pravi, »drugače bi izgubili obraz Posojilnice.« Odločitev med dvema kanidatoma, katerih imen Ressmann še noče razkriti, bo padla v naslednjem tednu.

O občnem zboru – Posojilnica Bank eGen je povišala obratni uspeh

Konec junija je Posojilnica Bank imela občni zbor. Kot pravi poslovodja Martin Ressmann, je bilo poslovno leto 2023 za banko zelo dobro. Vzrok, da se je obratni uspeh tako močno povišal (2022: 80 tisoč evrov, 2023: 4,8 milijona evrov) so pred vsem visoke obrestne mere in optimiranje stroškov, pravi Ressmann. V letu 2021 je banka še imela operativen minus v višini 2,3 milijona evra. Za leto 2024 pa poslovodja Posojilnice pričakuje med 4,8 do skoraj 5 milijonov obratnega uspeha. Bilančna vsota naprej upada, a ne več tako močno kot prejšna leta. Konec leta 2023 je znašala 396 milijonov evrov. Leta 2017 je bila več kot 100 milijonov evrov višja in je znašala 500 milijonov evrov. Produkcija kreditov je padla od 50 milijonov evrov v letu 2022 na 40 milijonov evrov v letu 2023 z dvema tretjinama posojil strankam v Avstriji in eno tretjino posojil strankam v Sloveniji. Pri strankah iz Slovenije gre pretežno za podjetnike, poudarja Ressmann, dodaja pa, da je dajanje kreditov pri drugih bankah še močneje upadlo. Dobrih 130 milijonov evrov banka ne odda v kredite in jih je naložila pri Raiffeisen Bank International (RBI), leto poprej (2022) pa je naložba pri RBI znašala 113 milijonov evrov. Slaba posojila (non-performing loans) so se od 22,5 milijona evrov znižala na 16 milijonov evrov. Pri številu sodelavcev ni večjih sprememb. Z nastavljenci na krajši delovni čas in tistimi, ki so delno upokojeni (Altersteilzeit) je banka leta 2022 imela 65 ekvivalentov polnega delovnega časa, leta 2023 pa 63. Sodelavci, ki ne delajo s strankami, lahko dva dneva na teden delajo od doma. Zato banka ne potrebuje več toliko površin in je dala nad 900 kvadratnih metrov v najem podjetju Kelag. Strank ima banka še naprej okoli 23.000. V letu 2023 se je banka poleg prodaje kreditov osredotočila na prodajo vrednostnih papirjev. Prodaja zavarovanj in stanovanjskih kreditov pa je v letu 2024 težišče banke. Digitalizacija v bančnistvu se nadaljuje, starejše stranke so se navadile na avtomate v poslovalnicah, pravi Ressmann, mladi pa uporabljajo pametne telefone. Mnogi več let ne pridejo v poslovalnice oz. šele potem, ko potrebujejo kredit. Zato je banka v vseh poslovalnicah skrajšala odpiralne čase okenc, zvišal pa se je čas za svetovanje. Novih signalov glede prodaje banke ni, za zaprtje poslovalnice pa tudi ni vzroka, zaklučuje Ressmann.