Borovlje Namesto božičnih daril in zavedajoč se ogovornosti do domačih strank in regije je starejši šef trgovine z gradbenim materialom Pagitz iz Medborovnice konec decembra predal socialnemu REGIOtaksiju v Borovljah 2000 evrov. Dvojezično društvo REGIOservis oskrbuje z REGIOtaksijem privatni mikro-javni promet v regiji treh občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele na popolnoma privatni bazi in na lastne stroške.