Zadruga zaposluje skoraj 100 delojemalcev. Po prestrukturiranju ustvarja kot privatno podjetje spet dobičke in uspešno vodi podružnice v petih južnokoroških občinah. 

Za zasluge na gospodarskem področju v mestni občini Pliberk je občinski svet podelil Zadrugi občinski grb, ki ga lahko podjetje odslej uporablja na vseh svojih tiskovinah. 

Podelitev je bila v soboto, 24. julija, na poletni veselici Zadruge, na katero je Zadruga vabila svoje sodelavke in sodelavce ter partnerje v kopališče v Pliberk. 

Višek zadružnega srečanja je bila podelitev občinskega grba. Podelitev je predlagala Enotna lista, vse frakcije pa so podelitev soglasno sklenile. Na podelitev je prišel celotni mestni svet občine Pliberk, globaški župan Bernard Sadovnik in županja in podžupan Železne Kaple Lisa Lobnig in F. J. Smrtnik.

Formalno je podelitev prejela nova podjetniška oblika Zadruge »ZMP Zadruga Market GmbH«, v kateri je stara Zadruga družabnik skupaj s številnimi domačimi investorji, ki jih je zbral Štefan Domej. 

Podelitev je bila seveda namenjena desetletnemu delovanju Zadruge, ki je danes največji delodajalec v občini Pliberk. 

Poslovodja Zadruge Bernhard Reiter se je zahvalil sodelavkam in sodelavcem za veliko energijo, s katero delajo in skrbijo za uspešen razvoj Zadruge. Reiter: »Predvsem pandemija je bila velik izziv za celotni team Zadruge, toda to smo doslej odlično rešili. HVALA vam VSEM!«

Predsednik Zadruge Stefan Domej je izrazil zahvalo družabnikom, »ki zaupajo v naše delo«, med njimi je posebno pozdravil podjetnika Franca Jagra, ki je na Štajerskem in v Prekmurju ustanovil celo verigo »Jagrovih trgovin« in se osebno zelo trudi za razvoj naše Zadruge. 

Župan Stefan Visotschnig je izrekel zahvalo občine Pliberk za delovna mesta, predvsem pa za desetletno podpiranje in sponzoriranje domačih kulturnih in športnih društev, kar je bistvena razlika s tujimi trgovinskimi koncerni, ki za to nimajo posluha.

Zadruga zaposluje skoraj 100 sodelavk in sodelavcev v poslovalnicah v Pliberku, Globasnici, Železni Kapli, Dobrli vasi  ter v Kotmari vasi,  centrala pa je v Pliberku.