Na indeksu zaznave korupcije Transparency International – Corruption Perception Index (CPI 2021) je Avstrija, skupno s Kanado, Estonijo, Islandijo in Irsko, dosegla 13. mesto s 74 točkami (0 pomeni visoko koruptivnost države, 100 pa »zelo čisto« državo). Avstrija je v zadnjih dveh letih izgubila 3 točke. To je najslabši rezultat od leta 2014, pri čemer je opazen jasen trend upadanja.

Dejstvo, da uvrstitev ni slabša kot lani, je med drugim posledica tega, da je korupcija v številnih drugih državah postala večji problem. Indeks ocenjuje države glede na zaznavo korupcije v javnem sektorju, na podlagi podatkov in analiz priznanih ustanov (kot na primer »World Economic Forum EOS«). CPI je eden najbolj znanih in uglednih indeksov na svetu.

Rezultat je nezadovoljiv. Glavni razlogi za to so napovedani, vendar neuresničeni nacionalni protikorupcijski projekti, na primer predpisi o lobiranju in pravila za več transparence pri financiranju političnih strank. Obtožbe in škandali na najvišji politični ravni predstavljajo velik problem za zaupanje prebivalstva v demokracijo. Napadi politikov na sodstvo in preiskovalne organe so nesprejemljivi. Poleg tega pa Avstrija ignorira in negira »stebre« proti korupciji, na primer zaščito žvižgačev. Do današnjega dne vlada ni bila sposobna objaviti osnutka za nov protikorupcijski zakon kljub dejstvu, da je Evropska unija že zdavnaj objavila smernico. 

Avstrija se je izognila slabšemu rezultatu, kajti kljub neprimernemu vedenju politikov se je v preteklem desetletju zmanjšala vsakodnevna korupcija (»petty corruption«). V zadnjem času manjka tako imenovani »tone from the top«, torej vzorna funkcija politike v zvezi z bojem proti korupciji.

Pretekli škandali, gesla »sideletter« in »chats« na raznih političnih ravneh in v raznih političnih strankah so le simptomi. V tem sklopu morajo sodišča razlikovati med etično spornim dejanjem in kaznivim dejanjem korupcije. Vzrok za te simptome pa je vprašljiv odnos prebivalstva, posebej pa avstrijske politike do transparentnosti. Koristen bi bil pouk etike za vse učence, ki bi moral vključevati tudi boj proti korupciji. To bi bila priložnost, da bi mlajše generacije odraščale z drugačnim odnosom do transparentnosti in tako vsaj preprečile prihodnje škandale.

Transparency International Austria je nevladna organizacija (NGO), ki se od leta 2005 kot del mednarodne mreže Transparency International bori za svet, v katerem oblast, politika, gospodarstvo in življenje ljudi ni prepleteno s korupcijo. Transparency International je ena od desetih največjih nevladnih organizacij sveta. Luca Mak je poslovodja Transparency International Austria