Vedno manj je hranilnih društev, ki so pomenila več kot samo varčevanje denarja včasih z, danes pa z nobenimi obrestmi. Hranilna društva so bila tudi pomembne socialne ustanove v smislu medsebojnega druženja in povezovanja. To, kar zlasti danes zelo manjka, odkar je prišlo zaradi korone do vedno večjega medčloveškega razhajanja.

Pred 40 leti je imel Janko Kulmesch idejo, da se hranilno društvo ustanovi tudi v Mohorjevi hiši. Bil je to čas, ko so bile pod njeno streho številne ustanove, od cerkvenih, kulturnih pa do političnih. Poleg tega je delovala v hiši še tiskarna s knjigoveznico. Tako se je na prvem občnem zboru zbralo okoli 80 ustanovnih članov Kluba 26, ki je svoje ime dobil po naslovu Mohorjeve hiše Viktringerring 26, za prvo predsednico pa so izvolili Milko Hudobnik.

Po nekaj letih je hranilno društvo doživelo nov zagon s predsednikom Jozejem Blažejem na čelu in se razširilo tudi na varčevalke in varčevalce zunaj Mohorjeve hiše, še posebej iz vrst uslužbencev Zveze Bank. Poleg Jozeja Blažeja so bili še posebej aktivni Vinko Kušej, Justina Hribernik in Malči Valeško. Nato je sledila nova doba – uspešnica s (častno) predsednico Mileno Koller na čelu, močno pa se je vključila v delovanje tudi njena hčerka Tanja.

V zadnji dobi, ko je leta 2014 postal Hannes Kropfitsch lastnik gostišča Pavlvs, je klub razširil tudi svoje ime na Klub 26-Cafe Pav­lvs. Članstvo je postalo večinoma nemško, k Pavlvsu so iz Mohorjeve in Zveze Bank, ki je do zadnjega podpirala delovanje kluba,  »romale« tudi hranilne omarice – dokler se Klub 26 te dni ni za vedno po­slovil, hranilno društvo pa deluje pod novim imenom: Sparverein Anna-Cafe Pavlvs.