Nad 100 podjetnic in podjetnikov se je zbralo minuli četrtek v celovškem Deželnem arhivu na prireditvi pod geslom Pomladno druženje, na katero sta vabila Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu in Slovenska gospodarska zveza (SGZ).

Poslovodja Zadruge Bernhard Reiter, prevajalka in tolmačinja Sonja Kert-Wakounig,
poslovodja Mohorjeve Karl Hren in Vlasta Rogina

V pozdravu je generalni konzul Anton Novak povedal, da druženje podjetnic in podjetnikov v zadnjih dveh letih zaradi pandemije ni bilo možno. Ugotovil je, da epidemiološka slika še vedno ni dobra in da tudi v gospodarstvu vzdušje ni najboljše. Povedal je, da je z gospodarskimi sankcijami, rastjo cen in pomanjkanjem surovin zaradi ruske agresije na Ukrajino nastopila nova negotovost.

Tudi mlajša generacija se je zabavala na pomladnem druženju

Tudi predsednik SGZ Benjamin Wakounig je povedal, da časi za praznovanje s pogledom na vojno v Ukrajini niso najbolj primerni, vsekakor pa se lahko takšna srečanja tudi koristijo za pogovore kako naprej. H krizi zaradi korone je prišla vojna v Ukrajini, oba dogodka pa sta globoka zareza za ljudi v Evropi in tudi v regiji. Poudaril je, da SGZ v času protikoronskih ukrepov ni mirovala in da je pestra dejavnost bila prilagojena danim okoliščinam.

Odvetnik Franz Serajnik, Mirjam Polzer-Srienz z Biroja za
slovensko narodno skupnost in davčni svetovalec Hermann Klokar

Pevsko je večer olepšal kvartet zbora KSŠŠK. Spregovorila sta še vodja SGZ Vesna Hodnik Nikolić in deželnozborski poslanec Stefan Sandrieser.