Benjamin Wakounig še naprej predsednik SGZ

Na rednem občnem zboru Slovenske gospodarske zveze (v torek, 10. maja) je bil Benjamin Wakounig ponovno izvoljen za predsednika upravnega odbora. Nov predsednik nadzornega odbora je postal Andreas Urbas. Nasledil je Franza Mlinarja, ki je to funkcijo uspešno opravljal 12 let. Občnega zbora se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. V sklopu občnega zbora so podelili častna priznanja. Prejela so jih podjetja Krivograd, Hedenik, Roto Group, OGK Zäune, Roltek in gostilničar Hanzi Ogris za dolgoletno delovanje v odborih SGZ.
Več lahko preberete v članku: Povezava