Gospodarji in ne hlapci na svoji zemlji 

Kmečko izobraževalna skupnost KIS je v petek, 16. novembra 2018, v pliberškem Kulturnem domu s pestro in nadvse dobro obiskano proslavo obhajala svojo tridesetletnico. Ob tej priložnosti sta bila predstavljena tudi kmečki koledar za leto 2019 in pa zbornik »Naše kmetije-Unsere Bauernhöfe«.

Pliberk Kmečkoizobraževalna skupnost KIS danes šteje med v deželi in nadregionalno znane, priznane in uspešne znamke koroško-slovenskega izvora oz. samopomoči slovenskih kmetic in kmetov na Koroškem. KIS je upoštevan partner strokovnih in zastopniških organizacij in ustanov v Avstriji ter v alpsko-jadranskem prostoru. To so potrdili številni gostje s Koroške, Slovenije, Furlanije-Julijske krajine, Madžarske in Hrvaške, na čelu s predsednikom slovenskega državnega zbora Dejanom Židanom, zborničnimi svetniki koroške kmetijske zbornice in župani, ki so se udeležili proslave.

Izobraževalna samopomoč
Miha Zablatnik, predsednik KIS, je nakazal nastajanje in razvoj te izobraževalne ustanove. Upoštevajoč izkušnje treh desetletij in uspešen razvoj skupnosti, je s ponosom, in čisto v Prežihovsko samorastniško-puntarskem izročilu, dejal, da je leta 1988 ustanovljena KIS »slovenski pankrt med koroškimi izobraževalnimi ustanovami«. Štefan Domej, Hanzi Mikl in Hans Madritsch so stali ob zibelki izobraževalne samopomoči, ki je kmalu sama sprožala lokalne iniciative, na primer v Železni Kapli in Selah, vzporedno s tem pa so se krepili stiki s koroško Kmetijsko zbornico, spletale so se vezi s kmečkimi strukturami v Sloveniji (na primer kmetijsko ministrstvo in kmetijska zbornica), v Furlaniji Julijski krajini s Kmečko zvezo Trst, v Porabju in na Hrvaškem. Sad tega mreženja je delovna skupnost Agroslomak, ki združuje zamejske kmetijske organizacije slovenskih narodnih skupnosti na Madžarskem, Hrvaškem, v Italiji in na Koroškem. KIS je član deželnega izobraževalnega inštituta LIF in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter integrirana v Koroško kmetijsko zbornico. Njeni člani, to so kmetije in kmetje ter kmetice, pa uspešno sodelujejo na prekomejnih natečajih in pobudah.

Pester spored je povezovala poslovodkinja Olga Voglauer. Na oder je povabila predsednika slovenskega državnega zbora in bivšega kmetijskega ministra Dejana Židana ter državno sekretarko Tanjo Strniša, ki sta KIS čestitala za jubilej. Židan je poudaril pomen prekomejnega sodelovanja na kmetijsko-ekološkem področju. Za to je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije KIS podelila častno plaketo.

Koledar in zbornik
KIS že leta izdaja Kmečki koledar z motivi družin in kmetij. Koledar je postal in je prava uspešnica. Koledar urejuje Olga Voglauer, leta že pa Tomo Weiss zelo senzibilno skrbi za slike. Pred njim je to opravljal Štefan Reichmann. Kmetije in družine, ki z ljubeznijo, zvesto predanostjo ter inovativno marljivostjo na njih gospodarijo, je Olga Voglauer zbrala in obelodanila v lični dvojezični knjigi, v zborniku »Naše kmetije-Unsere Bauernhöfe«. Tematsko urejena knjiga je izšla pri Mohorjevi založbi.

Trideseto letnico KIS sta v pliberškem Kulturnem domu s poskočnimi vižami in ubranim petjem obogatila kvintet kmetijske zbornice, ki ga vodi bivši ravnatelj Ernest Gröblacher in pa Mešani pevski zbor »Peca« iz Globasnice, vodi Petra Straunik. Med častnimi gosti pa so bili še slovenska veleposlanica Ksenija Škrilec, generalni konzul Milan Predan in konzulka Jana Goličič-Bakovnik, direktor koroške kmetijske zbornice Hanzi Mikl, Tržačan Edi Bukovec, bivši poslanec Vincenc Otoničar, predsednik NSKS Zdravko Inzko, Nanti Olip, zbornični svetniki SJK Marinka Mader Tschertou, Marjan Čik, Štefan Domej in Franc Jožef Smrtnik ter njegov županski kolega Bernard Sadovnik, Manuel Jug, mestni svetnik Marko Trampusch, predsednik EL Gabriel Hribar in ravnatelja Mohorjeve Karl Hren ter Franc Kelih. Za pogostitev je poskrbelo podjetje Franca Hirma iz Gornje vasi.