Šega »Ante pante« v Železni Kapli

Ogromno ljudi se je na predvečer svečnice  s papirnatimi cerkvicami zbralo pred staro ljudsko šolo v Železni Kapli. Izvor šege »Ante pante« sega v srednji vek, ko naj bi bila Bela poplavila kraj, prebivalci so bili na varnem le v romarski cerkvi pri Mariji v Trnju. Zgradili naj bi leseno cerkev, jo spustili v Belo in voda se je umaknila. Od šole je procesija šla naprej do farne cerkve, kjer je cerkvice s svečami blagoslovil župnik Poldej Zunder. Množica je vzklikala »Ante pante populore, Kocle vrata cvilelore«. Prvi del reka je iz latinščine, drugi del iz slovenščine, ko so šli mimo Kocla, kjer so vrata cvilila. Otroci in starši so cerkvice spustili v reko Belo, kjer je v vodi zaradi množične udeležbe prišlo skoraj do zastoja cerkvic.