Celovec Vsako leto se v adventu zberejo slovenski in avstrijski gospodarstveniki na sprejemu v prostorih slovenskega generalnega konzulata v Celovcu.

Koroška je za Slovenijo 4. največja izvozna dežela in 6. največja po uvozu, pomembno vlogo pri vzpostavljanju in utrjevanju medsebojnih gospodarskih vezi pa ima Slovenska gospodarska zveza (SGZ), je ta torek dejal slovenski generalni konzul Anton Novak na predbožičnem srečanju gospodarstvenikov. Nanj je v svoje prostore vabil slovenski generalni konzulat skupaj s SGZ. Vabilu so se med drugim odzvali predsednik koroškega deželnega zbora Reinhart Rohr, predsednik Koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl, bivši generalni konzul Milan Predan z ženo Darko, številni predstavniki iz gospodarstva ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter J. Česnik.

Tudi Česnik je poudaril rezultate, ki jih SGZ dosega pri povezovanju slovenskega in avstrijskega gospodarstva in jih ocenil kot »ohrabrujoče in pohvale vredne«. Sodelovanje je danes namreč nujno, saj »nobena država ni več osamljen otok.«

Konkretne številke o meddržavnem gospodarskem sodelovanju je predstavil predsednik SGZ Benjamin Wakounig. V letu 2018 je znašala blagovna izmenjava med državama – storitve in dnevni migranti pri tem niso všteti – 5,6 milijarde evrov, pri čemer je Slovenija izvozila v Avstrijo za 2,4 milijarde blaga, Avstrija v Slovenijo pa kar za 3,2 milijarde evrov. Od leta 2017 se je blagovna izmenjava povečala za nekaj manj kot 10 odstotkov. Dežela Koroška je pri tem izvozila v Slovenijo 338 milijonov evrov blaga, Slovenija pa na Koroško za 265 milijonov. Za skoraj 10 odstotkov je v tem časovnem obdobju naraslo tudi število slovenskih turistov v Avstriji in avstrijskih v Sloveniji.

Predbožično srečanje gospodarstvenikov, ki so ga kulinarično obogatili ponudniki iz Slovenije in Hrvaške, je dopolnila predstavitev knjige Der Alpen-Adria-Knigge, ki sta ga avtorici Maria Th. Radinger in Anita Arneitz izdali pri celovški Mohorjevi založbi. V njej so predstavljene lokalne kulturne posebnosti in pravila primernega vedenja, ki so ključna tudi za dober poslovni uspeh.