Med presenečenjem in začudenjem

Pozivi v pismih bralcev - podobno bi tudi narekoval zdrav um -, da naj bi se vrnili k vsebinskemu delu ter da...
X