Kulturni teden predstavlja za koroške Slovence eno izmed številnih centralnih prireditev v teku leta in naj pod okriljem obeh osrednjih kulturnih organizacij in Biroja za slovensko narodno skupnost poudari raznolikost in pomen slovenske kulture za Koroško ter spodbuja in bogati sožitje obeh narodnih skupnosti v deželi. To se dogaja vsako leto v drugem kraju, v drugi občini. 

Zelo smo veseli, da se jubilejni, 25. Kulturni teden odvija pri nas v Velikovcu in prisrčno vabimo, da se udeležite pripravljenih prireditev in zase v pestrem sporedu odkrijete to, kar vas osebno nagovarja. 

Za Prosvetno društvo Lipa v Velikovcu je ta teden poseben izziv, saj se v zelo strnjeni obliki prikaže raznoliko kulturno ustvarjanje slovenske narodne skupnosti. 

V sodelovanju in v kulturni izmenjavi z občino ter kulturnimi in družbenimi ustanovami v Velikovcu in okolici želimo prikazati tudi delo in pomen našega društva, delovanje društvenih skupin in v širši kulturni kontekst postaviti društvo s svojo infrastrukturo in s svojim pristopom do kulturnega izražanja. Kulturni teden naj bo pisan, vesel in povezujoč. 

Prisrčno vabljeni!