Šentpeter Na Višji šoli v Šentpetru je potekal finalni del letošnjega govorniškega natečaja, ki sta ga razpisala Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) kot vsako leto pred podelitvijo Tischlerjeve nagrade.

Zmagovalec natečaja Luka Podlipnik bo svoj govor ponovil ob podelitvi Tischlerjeve nagrade v Celovcu. 

Nastopajoči so svoje govore pripravili po mnenju žirije vsi vestno in premišljeno, na kraju pa so vendarle odločile o zmagovalcu točke – teh pa je zbral največ Luka Podlipnik, ki ni osvojil prve nagrade prvič, temveč je ponovil svoj uspeh izpred dveh let, ko je že enkrat postal najboljši. Dijaku Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu pa sta bili tik za petami dijakinji  Višje šole Šentpeter in Dvojezične trgovske akademije v Celovcu, ki sta zasedli drugo in tretje mesto. Finalisti so izbirali med tremi temami in razen enega, ki je spregovoril o Europeadi, ki bo potekala letos na Koroškem, so se vsi ostali odločili za temo »Koroška – sto let po plebiscitu. In kako kaže z obstojem slovenščine?«

Pri govorniškem natečaju so sodelovali dva dijaka in štiri dijakinje treh dvojezičnih izobraževalnih ustanov – Slovenske gimnazije v Celovcu, Višje šole Šentpeter pri Šentjakobu in Dvojezične zvezne  trgov­ske akademije v Celovcu.

 Prizorišče finalnega govorniškega natečaja, s katerim hočeta NSKS in KKZ spodbujati mlade k razmišljanju o aktualnih temah ter jim nuditi možnost javnega nastopa, je bila v ponedeljek Višja šola Šent­peter, prav ustanova, ki ji bodo letos Tischlerjevo nagrado podelili.