Zakaj namenjamo v Novicah toliko prostora agitiranju in kritiki tako imenovane civilne pobude Slovenski konsenz za ustavne pravice SKUP na račun zastopniških organizacij ko­roških Slovencev, me vedno spet vprašujejo bralke in bralci tednika. Moj odgovor, češ da smo skupni tednik vseh koroških Slovencev, ki naj bi obveščal o vsem, kar se dogaja v naših vrstah, pa je doslej le malokoga zadovoljil. Na pripombo, ki navadno sledi, češ da pri pobudi preočitno gre za dokaj prozorno in orkestrirano akcijo, ki je pretežno naperjena proti dvema organizacijama, pa dejansko nimam odgovora, s katerim bi mogel pomislek prestreči ter ga tudi še zadovoljivo utemeljiti. Zakaj? Res namreč ni potrebno posebnega analitičnega uma, si izračunati na dveh, treh prstih, da je nemara le tako. 

Ostaneta le še izziv in vprašanje, kako naj se vedemo mi pri Novicah, da se izognemo poizkusom, ko nas bo – ne prvič – kdo skušal vpreči v svoj propagandistični voziček? Sicer se uredniki priznavamo k demokratičnemu pluralizmu, vendar je odločitev tozadevno padla v škodo demokratičnim navadam, a v dobro vestnejšemu novinarstvu. Zato bomo tozadevna odprta pisma ali dopise bralcev odslej posredovali naprej osebam in organizacijam, proti katerim so naperjeni, pri morebitni objavi tega ali onega pa si bomo pridržali pravico, ki si jo jemlje večina uredništev, namreč, da jih bomo objavili krajšane po uredniški presoji. To deloma tudi z nekoliko solznim očesom, ker se zavedamo, da bralec ali bralka nista »brezmadežna« in hlepita kdaj tudi po negativni senzaciji. – Predvsem pa bomo v takih ali podobnih primerih ponudili piscu priložnost, da se sooči z vprašanji iz uredništva in nanje odgovori. 

To bo odpiralo žurnalistično korektnejšo pot za uredništvo, pisce in bralce, ki bo Novicam tudi še v prihodnje zagotavljala upravičenost, da se bodo brez slabe vesti lahko imenovale skupni in neodvisni  časopis vseh koroških Slovencev.