Odkar sem bil zapleten v dogajanje in početje okrog Novic – in to je medtem poldrugo desetletje – sem si vedno želel, da mi ne bi bilo treba kdaj pisati komentarjev, kakršnega ravnokar pišem. Povod zanj je očitno kronične narave, ker kljub optimizmu, s katerim smo se vedno lotevali odpravljanja porodniških in pozneje najstniških krčev pri ohranjanju slovenskega tednika na Koroškem, se položaj ni izboljšal. Nasprotno. Dejansko se iz leta v leto slabša in ekonomska osnova Novic je vedno znova v takšnem nesprejemljivem položaju, da ga je mogoče prebresti le s posegi, ki gredo na račun bralke in bralca, predvsem pa uredništva, ki se vedno znova v lastno škodo celo prostovoljno ukloni kriznim ukrepom – seveda v upanju, da se bodo stvari končno vendarle uredile in bo nato zagotovljeno nemoteno opravljanje po moje ene najpomembnejših nalog za ohranitev žive slovenščine pri nas – namreč izdajanja edinega neodvisnega slovenskega tednika na Koroškem.

Ker z jadikovanjem in tarnanjem Novice ne bodo okrevale, čeprav sodi to v register posebej priljubljenih koroških slovenskih navad, preostane smiselno edinole, da se kroničnega obolenja lotimo pragmatično in dosledno, brez mešetarjenja in ne oziraje se na kakršnokoli nestrokovno sanjarjenje izza gostilniškega omizja. – Prvi ukrep, kateremu bodo seveda morali slediti tudi drugi, prihaja tudi tokrat iz uredništva in gre v prvi vrsti na račun urednikov ter deloma tudi bralcev. Do konca letošnjega leta smo se uredniki strinjali, da zagotovimo preživetje Novic v sedanji obliki s tem, da sprejmemo namesto doslej polne polovično zaposlitev in poleg tega še prištedimo Slomedii nekaj sredstev tudi s krčenjem izdajanja Novic v tem letu za pet do šest izdaj. Zato pričakujemo in zahtevamo, da odgovorni pri razdeljevanju podpor za leto 2019 zagotovijo vsem dobro znana minimalna osnovna sredstva in opustijo v prihodnje vsakršno ukrepanje v škodo Novic, s katerim se vsako leto ustvarja umetno povzročen scenarij ekonomskega reševanja Slomedie.

Da pa bo spremembo teh nerazveseljivih praks laže udejanjiti, pa kot odgovorni urednik zagotavljam, da bomo iz uredništva bralce in bralke o vsem tozadevnem dogajanju transparentno in brez olepšavanja obveščali, kakor je to v sodobnih medijih že davno običajno in normalno. Ne nazadnje pa smatram to tudi kot del svoje odgovornosti do mladih, ki jim v kratkem ne želim zapustiti neurejenih in neznosnih razmer pri Novicah.