Ne da mi miru: prazno mlatenje in modrovanje sedanjega vodstva Posojilnice. Berem: »s treznostjo in strokovnostjo«. Je mišljena tista treznost, s katero so današnji voditelji prevzeli odgovornost za naše bančništvo na južnem Koroškem, ki je bilo v stoodstotni lasti domačega slovenskega naroda? 

Kako z vsem tem naprej, ko vse skupaj ni več naše? Nad petdeset naših ljudi odpuščenih! Včasih smo bili partnerji z Raiffeisnovo zvezo, zdaj so nas naredili za hlapce. To so ti glavni voditelji, ki zdaj pravijo »trezno v bodočnost«.

Zdaj so krivi novi predpisi za več lastnega kapitala – saj smo s poslovodstvom zapustili milijone lastnega kapitala v rezervi!

Mar nočete vedeti, da so nekrita posojila, ki ste jih odobrili, splavila naše slovensko zadružništvo po Dravi? Dajati zdaj krivdo Posojilnicam na podeželju je lažje, kakor priznati lastne napake. Naše zadružništvo je pokopala Zveza 

v Celovcu z nekritimi in dvomljivimi posojili za približno 70 milijonov evrov, to se pravi eno milijardo starih avstrijskih šilingov!

Stalno se omenja, da imamo odbore. Seveda, toda pod lastniškim vodstvom Raiffeisna in vso lastnino, ki se zdaj prodaja, pokasira Raiffeisen, ne pa domače Posojilnice.

Vemo, da je Raiffeisnova zveza v svetu priznana in na zdravih finančnih nogah. To smo mi starejši zadružniki seveda dobro 

vedeli in zato smo dolga desetletja lobirali na Dunaju in bili dobri in zelo priznani partnerji. Prej pa ste se vi ponujali drugim, čeprav ste vedeli, da vam ne morejo pomagati.

Če bi prej iskali stike z Raiffeisnom, namesto, da ste se pustili zastopati od advokatov, bi bilo marsikaj za naše zadružništvo re-šeno bolj pozitvno. Stalno slišimo od današnjega vodstva, da kritiziramo površno in nestrokovno, pa celo zlonamerno, namesto da bi vam pomagali. In to pravijo tisti, ki so čudno modri …

Pravijo, da je treba delati profesionalno! Da potem zaigraš več kot 140 let staro lastnino koroškega slovenskega premoženja, ko so vsi predniki petih generacij gradili domače bančništvo samo v prid koroškega slovenskega naroda in v pomoč bližnjemu? 

Zakaj ne priznate, da ste sami zafurali in ne Posojilnice? In povejte na sejah regionalnih članov, da nismo več gospodarji pri Posojilnicah in Zadrugah, temveč odvisni nameščenci in gledalci!

Opomnil bi vas, da vodje upravnega odbora odobravajo kredite, velike kredite pa je treba, da jih odobri tudi nadzorni odbor. Ta dva odbora zastopata lastništvo, upravni odbor pa je celo delodajalec. Direktorji in poslovodje ostanejo delojemalci in so samoodgovorni, glavna pa sta predsednik upravnega odbora in nadzornega odbora – to velja tudi za podpredsednika.